Veelgestelde vragen

Producten

Een energieprijs bestaat uit verschillende onderdelen zoals de energiekost (vaste vergoeding + prijs per kilowattuur), de distributie- en/of transportkosten, de wettelijke taksen, heffingen en toeslagen.

Bij sommige energieproducten is de energiekost variabel: hij kan dan gedurende de looptijd van uw contract stijgen of dalen in functie van de prijzen op de energiemarkten.

Bij Eni kunt u alleen nog kiezen voor een vaste energiekost gedurende de volledige looptijd van uw contract, zodat u beschermd bent tegen schommelingen in de energiemarkt.

De overige onderdelen van uw energiefactuur kunnen mogelijk wel wijzigen tijdens de looptijd van uw contract, afhankelijk van beslissingen van uw distributienetbeheerder of de overheid. Deze schommelingen rekenen wij onverminderd door aan onze klanten.

Was dit de info die u zocht?

Een tweevoudige elektriciteitsmeter is nuttig als u gebruik wilt maken van het piektarief én het voordelige daltarief (’s nachts en in het weekend). Of u al dan niet voordeel heeft bij een 2-voudige meter, hangt af van de verdeling tussen uw piek- en dalverbruik. Uw netwerkbeheerder kan u hierbij adviseren en u informeren over de kosten verbonden aan een 2-voudige meter.

Was dit de info die u zocht?

U berekent onze prijzen best via de eenvoudige berekeningsmodule.

Was dit de info die u zocht?

U kunt aan uw distributienetbeheerder vragen wanneer er aardgas in uw straat zal komen. Eni kan hier helaas niets aan veranderen. Zodra er een aardgasleiding in uw straat ligt, kunt u wél bij ons terecht.

Was dit de info die u zocht?

Overstappen naar groene energie kost u geen moeite. Uw aansluitingen en installaties blijven onveranderd en u krijgt elektriciteit zoals u gewoon bent. Als eindafnemer merkt u in de praktijk geen verschil tussen duurzame en conventionele stroom. De stroom is identiek. Alleen de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt, is verschillend.

Was dit de info die u zocht?

Alle groene energie van Eni is gegarandeerd door groen certificaten. Zo bent u er zeker van dat deze energie 100% duurzaam geproduceerd is.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Contract

Ja. Eni houdt rekening met de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Zo vermijden we dat u een verbrekingsvergoeding moet betalen.

Opgelet: Heeft u bij uw huidige leverancier een professionele overeenkomst en verbruikt u meer dan 50 MWh elektriciteit en/of 100 MWh gas per jaar, dan kan uw huidige leverancier u bij een vroegtijdige verbreking een opzegvergoeding aanrekenen. Voor meer info: zie artikel 9 uit de algemene voorwaarden.

Was dit de info die u zocht?

Kiest u voor Eni, dan kiest u voor betrouwbaarheid, innovatieve producten en diensten, transparante facturen en scherpe prijzen. Bovendien kunt u met al uw vragen terecht bij het eni pro service team, onze klantendienst speciaal voor professionals zoals u.

Was dit de info die u zocht?

De overstap naar een nieuwe leverancier heeft helemaal geen gevolgen voor uw aansluitingen of kabels of welke technische installatie dan ook. Het enige wat u moet doen om naar Eni over te stappen, is een nieuw leveringscontract afsluiten. Wij melden uw overstap aan uw netwerkbeheerder en het meteropnamebedrijf stuurt u een brief met de vraag uw meterstanden door te geven via brief, telefoon of internet. Daarvoor hoeft u niets extra te betalen.

Was dit de info die u zocht?

Overstappen naar een andere leverancier verandert niets aan uw bestaande installatie(s). Uw distributienetbeheerder zorgt er immers voor dat u stroom blijft krijgen. Als u overstapt naar Eni zijn wij als energieleverancier verplicht uw distributienetbeheerder hiervan op de hoogte te brengen. Pas zodra wij een goedkeuring krijgen van deze instantie mogen wij u onze energie leveren en aanrekenen. U kunt dus met een gerust hart overstappen.

Was dit de info die u zocht?

De huidige algemene voorwaarden vindt u hier.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Verhuizen

Dit is heel eenvoudig :

  • U neemt contact op met uw distributienetbeheerder voor het installeren van de meters.
  • Na plaatsing en keuring van de energiemeters zal uw distributienetbeheerder u de ean-code(s) bezorgen.
  • U tekent een contract bij Eni met vermelding van de ean-code(s).
  • U maakt een afpraak met uw distributienetbeheerder voor het openen van de energiemeter(s).
Was dit de info die u zocht?
  1. U tekent een contract bij Eni met vermelding van de ean-code(s).
  2. Bezorg ons de ean-code ? en of meternummer ?
  3. Maak een afspraak met uw distributienetbeheerder om de meter(s) te activeren.
Was dit de info die u zocht?

Dit is heel eenvoudig. Klik hier en wordt klant in 1-2-3.

Was dit de info die u zocht?

U neemt contact op met uw distributienetbeheerder.
Zodra de distributienetbeheerder u de ean-code heeft bezorgd, kan u een contract bij Eni tekenen.

Was dit de info die u zocht?

Neem hiervoor contact op met ons op het nummer 078 15 15 13. Eén van onze specialisten helpt u graag verder.

Was dit de info die u zocht?

Alvorens u een contract bij Eni ondertekent, dient u te controleren of de energie al dan niet is inbegrepen in de huurprijs. Maak hieromtrent duidelijke afspraken met uw verhuurder.

Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht

 

Extra diensten

Ketelonderhoud

In Vlaanderen en Wallonië is de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud (respectievelijk de controle) van de verwarmingsketel. Bent u huurder, dan is het dus aan u om het nodige te doen.
Blijkt naar aanleiding van een onderhouds- of controlebeurt dat er werken uitgevoerd moeten worden aan de verwarmingsinstallatie of indien de ketel aan vervanging toe is, dan dient u de eigenaar een kopie te bezorgen van het interventierapport, waarop de technicus aangeeft welke aanpassingen moeten gebeuren. De eigenaar heeft vervolgens 3 maanden tijd om de installatie in orde te brengen. De eigenaar is overigens ook verantwoordelijk voor de verplichte keuring van een nieuw toestel bij ingebruikname.
U doet er alleszins goed aan de eigenaar steeds een duplicaat te bezorgen van uw onderhoudsattest, ook indien er geen opmerkingen zijn. Omgekeerd, indien u nieuwe huurder bent, kunt u een duplicaat van de laatste 2 onderhoudsattesten opvragen bij de verhuurder.
Omdat u als huurder alle belang heeft bij een goed onderhouden verwarmingsketel, doet u er goed aan de eigenaar ervan te verzekeren dat uw ketel regelmatig wordt onderhouden en uw medewerking te verlenen wanneer er een technicus moet langs komen.
Tip: Lees er zeker uw huurovereenkomst op na: deze kan eventueel aanvullende verplichtingen opleggen aan u als huurder.
Was dit de info die u zocht?
Een Eni onderhoudsplan kan pas starten nadat er een succesvol eerste onderhoud heeft plaatsgevonden. Kiest u voor een jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoudsplan van Eni, dan vangt de eerste looptijd van 12 respectievelijk 24 maanden dus aan op de dag dat uw eerste onderhoud werd uitgevoerd door de technicus van Eni. Het onderhoudsplan wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 of 24 maanden, tenzij u uw contract opzegt uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag of tenzij de voorwaarden van uw contract wijzigen. In dit laatste geval brengen wij u daar minimaal 3 maanden voor de vervaldag van op de hoogte en kunt u uw contract desgewenst opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag.
Was dit de info die u zocht?
De onderhoudsbeurt zal ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst ingepland worden, tenzij u overeenkomt om het onderhoud op een later tijdstip uit te laten voeren.
Was dit de info die u zocht?
Alle kosten van het onderhoud, zowel verplaatsingskosten, werkuren als kleine materialen en onderdelen die gebruikt worden tijdens het onderhoud, zijn inbegrepen in de prijs die u aan Eni betaalt. U hoeft hiervoor niets te betalen aan de onderhoudstechnicus.
Laat u bijkomende herstellingen uitvoeren die buiten het normale onderhoud vallen, dan zal de technicus u daarvoor een prijsopgave bezorgen en deze pas uitvoeren nadat u uw akkoord heeft gegeven. Zulke bijkomende kosten regelt u rechtstreeks met de technicus.
Was dit de info die u zocht?
Ja, dat kan bij uitzondering gebeuren. De onderhoudstechnicus is persoonlijk verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderhoud. Hij zal altijd een ketelcheck inclusief veiligheidscontrole uitvoeren waarbij hij de omgeving en de goede werking van uw verwarmingsketel evalueert.
Stelt de technicus tijdens de ketelcheck vast dat uw installatie niet reglementair werd geïnstalleerd, de luchtaanvoer of de rookafvoer niet in orde is of dat hij niet veilig aan uw ketel kan werken, dan mag hij weigeren om het eigenlijke onderhoud uit te voeren.
Was dit de info die u zocht?
Het niet laten onderhouden van een centrale verwarmingsketel op aardgas of stookolie wordt beschouwd als een milieumisdrijf. Voor milieumisdrijven wordt bij de vaststelling een proces-verbaal opgesteld. Het parket moet binnen een termijn van 180 dagen beslissen of u strafrechtelijk vervolgd wordt (gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete) of niet. In dit laatste geval kan wel nog een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd worden (met een maximum voorzien op 250.000 euro). Beslist het parket om wel strafrechtelijk te behandelen, kan dit leiden tot strafrechtelijke geldboeten en/of gevangenisstraffen of een minnelijke schikking.
Kunt u geen geldig onderhoudsattest en/of verwarmingsauditrapport voorleggen, dan wordt dit beschouwd als een milieu-inbreuk. Bij de vaststelling van een milieu-inbreuk volgt geen strafrechtelijke vervolging. Milieu-inbreuken worden via bestuurlijke weg gehandhaafd via een zgn. bestuurlijke maatregel en/of exclusieve bestuurlijke geldboete.
Maar zo ver hoeft het niet te komen indien u een onderhoudsplan heeft bij Eni: wij houden uw laatste onderhoudsattesten bij en kunnen u een duplicaat bezorgen indien u daarom vraagt.
Was dit de info die u zocht?
Tijdens het onderhoud kan het gebeuren dat de technicus een gebrek vaststelt waarvoor een herstelling nodig is die buiten het normale onderhoud valt. Indien het een kleine herstelling betreft, waarvoor hij de tijd en de nodige onderdelen beschikbaar heeft, zal hij u opgeven hoeveel de herstelling kost en die – na uw akkoord – onmiddellijk uitvoeren. De extra kosten van de herstelling regelt u rechtstreeks met de technicus.
Gaat het om een grotere herstelling, dan dient u een afspraak te maken met onze hersteldienst of kunt u aan uw eigen installateur vragen om de herstelling uit te voeren.
Afhankelijk van de ernst van het defect, zal de technicus al dan niet wachten met de uitvoering van het onderhoud tot de herstelling gebeurd is.
Was dit de info die u zocht?
Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten van uw eerste ketelonderhoud. Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Was dit de info die u zocht?

Terug naar het overzicht