Veelgestelde vragen

Facturen

Digitale facturatie

Dat is een factuur die u via e-mail ontvangt in plaats van per brief.

Ja. Als u kiest voor elektronische facturatie, dan krijgt u uw contractbevestigingen, contracthernieuwingen en alle facturen via e-mail. Dit is gratis.

 • U betaalt via overschrijving?
  Klik op de betaalknop in de e-mail en bevestig de betaling. Nadien krijgt u een bevestigingsmail.
 • U betaalt via domiciliëring of via kredietkaart?
  U moet niets doen. We bieden het bedrag aan uw bank aan op de datum die op uw factuur staat.

Ja, dat kan op elk moment. Klik gewoon hier. Alleen voor klanten met het tariefplan eni link 1 jaar kan hiervoor een kost aangerekend worden.

Terug naar het overzicht

 

Jaarafrekening

Dat is de afrekening die u krijgt na de jaarlijkse meteropname door uw distributienetbeheerder. Als het totaal van de voorschotten die u al betaalde lager is dan uw jaarafrekening, dan moet u het verschil bijbetalen. Als u te veel betaalde, dan storten we u het verschil terug of verrekenen we het op uw volgende voorschotfactuur. Op basis van dat werkelijke verbruik herrekenen we ook uw voorschotbedrag voor de volgende verbruiksperiode. Uiteraard kunt u dit nieuwe voorschotbedrag zelf ook altijd aanpassen in My Eni.

 1. Opname meterstanden
  Eni berekent uw jaarafrekening op basis van uw werkelijke verbruik. Die gegevens krijgen we elk jaar van uw distributienetbeheerder. Eenmaal per jaar neemt die uw meterstanden op.
  Let op: geef uw meterstanden aan uw meteropnamebedrijf door wanneer men er u naar vraagt. Anders moet men een schatting maken van uw meterstanden. En dan moeten wij op basis van deze schatting uw jaarafrekening opstellen.
 2. Volgens uw tariefplan
  De kostprijs van uw verbruik berekenen we volgens het door u gekozen tariefplan. Hierbij komen nog de distributiekosten, transportkosten, taksen en toeslagen die we aan de distributienetbeheerder en overheid moeten doorstorten.
 3. Verrekening voorschotten
  Is het totaal van de voorschotbedragen kleiner dan het jaartotaal? Dan moet u het verschil bijbetalen. Het te betalen bedrag staat duidelijk vermeld op uw jaarafrekening. Is het totaal van de voorschotbedragen groter dan het jaartotaal? Dan betaalt Eni u het verschil terug.
  Tenzij u sommige voorschotfacturen nog niet betaald hebt. In dat geval houden we die voorschotten af van het bedrag dat we eventueel terugstorten.
 4. Nieuw voorschotbedrag
  Op basis van de voorbije periode maakt Eni een inschatting voor uw volgend jaarverbruik. Op basis daarvan stellen we u een nieuw voorschotbedrag voor.

Uw aardgasverbruik wordt gemeten op de gasmeter. Die meet in kubieke meter (m³). Op uw factuur wordt m³ vaak omgezet in kWh, via een formule op maat van uw situatie. Als u meer informatie wilt over de berekeningswijze, contacteer dan uw distributienetbeheerder.

We maken uw jaarafrekening op zodra we de meterstanden ontvangen van uw distributienetbeheerder. Die stelt een meteropnamebedrijf aan om uw meterstanden op te nemen. Uw distributienetbeheerder bepaalt ook het moment waarop dit gebeurt. Dat kan verschillen van regio tot regio. De jaarafrekening wordt verstuurd per post of per e-mail.

Terug naar het overzicht

 

Voorschotfactuur

 1. Bepalen van uw energieverbruik
  • U bent net klant bij Eni? Dan kent Eni uw werkelijke verbruik niet. We maken een schatting op basis van het historische verbruik van uw woning. Die gegevens krijgen we van uw distributienetbeheerder.
  • U bent Eni-klant en kreeg al een jaarafrekening? Dan kent Eni uw werkelijke verbruik. Op basis daarvan berekenen we het nieuwe bedrag van uw voorschotfacturen.
 2. Opname van uw meterstanden
  Het meteropnamebedrijf van uw distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de meteropname. Zij bepalen ook het moment waarop dit gebeurt. Zodra wij de gegevens over uw verbruik van uw distributienetbeheerder ontvangen stellen we uw jaarafrekening op. We houden daarbij rekening met het moment van de meteropname. Dat is belangrijk voor de inschatting van uw voorschotbedrag. Bijvoorbeeld. Stel, u verhuist of u wordt klant bij Eni begin oktober, en de volgende meteropname is begin januari. Dan maken we een inschatting van uw verbruik voor 3 maanden, van begin oktober tot begin januari. Pas bij de volgende jaarafrekening maken we een nieuwe inschatting voor een volledige periode van 12 maanden.
 3. Andere kosten en taksen
  U hebt voor een tariefplan met vaste energiekost (eni relax 1 of 3) gekozen? Dan kunnen alleen de transport- en distributiekosten van de distributienetbeheerder, en de taksen en toeslagen van de overheid nog veranderen. Een voorziene verhoging van deze kosten nemen we mee in onze berekeningen.
 4. Seizoeneffecten
  In de winter verbruikt u meer energie dan in de zomer. Ook dat nemen we mee in de berekening van uw voorschotbedrag.
 5. Uw voorschotbedrag wordt precies berekend
  Bij de berekening van uw maandelijkse voorschotbedrag houden we rekening met al deze factoren en met uw tariefplan. We berekenen uw voorschotbedrag zo precies mogelijk. Zo vermijdt u onaangename verrassingen bij uw jaarafrekening.

Jazeker. U kunt dit zelf doen. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Daar kiest u direct zelf een nieuw voorschotbedrag. U kunt ook eerst uw meterstand ingeven via My Bill Coach om op basis daarvan uw voorschotbedrag aan te passen.

Ja. Uw nieuwe voorschot wordt berekend op basis van het historische verbruik van uw nieuwe woning. Uiteraard kunt u dit zelf altijd aanpassen in My Eni.

In My Eni kunt u in de rubriek ‘Mijn Facturen’ uw openstaande saldo raadplegen. Dit saldo is de totale som, inclusief eventuele betaalafspraken en aanmaningskosten. Zowel van uw elektronische facturen als van de facturen die u eerder via de post ontving.

U bepaalt zelf wanneer u uw voorschotfactuur ontvangt. Dat kan via My Eni. Uw keuze wordt zo snel mogelijk toegepast. In de meeste gevallen is dit in de eerstvolgende maand. U kunt uw keuze op elk moment opnieuw wijzigen.

Terug naar het overzicht

 

Domiciliëring

 1. Het is gemakkelijk: Uw betalingen gebeuren immers automatisch én u vermijdt onnodige administratieve kosten
 2. U kunt uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig en direct activeren via My Eni. Eni regelt verder alles voor u.

Dankzij een domiciliëring vergeet u nooit meer een betaling en vermijdt u onnodige administratieve kosten. Wij debiteren bovendien het bedrag pas op de vervaldag van de factuur. Zorg er wel voor dat er voldoende geld op uw rekening staat.

U activeert uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig zelf via My Eni.

Precies op de vervaldag van uw factuur (15 dagen na factuurdatum). Tot dan blijft uw geld op uw bankrekening en krijgt u intresten. 

Terug naar het overzicht

 

Aanmaning

Ja. Wie een betaling mist, krijgt een herinnering en die moet ook betaald worden. Breng dus zo snel mogelijk alle achterstallige bedragen in orde, inclusief die van de herinnering.

In My Eni kunt u uw openstaand saldo raadplegen in de rubriek ‘Facturen’. Dit saldo bevat ook de gemaakte betaalafspraken en aanmaningskosten. Als u via domiciliëring betaalt, zal dit saldo op de vervaldatum van uw factuur aan uw bank worden aangeboden. Betaalt u via overschrijving, dan kunt u dit saldo in één keer vereffenen via de betaalknop.

Terug naar het overzicht

 

21% BTW-verhoging

Voor alle gezinnen (huishoudelijke afnemers), ongeacht hun elektriciteitsleverancier.

Nee. Voor aardgas blijft het btw-tarief 21%.

Nee. Voor vennootschappen, vzw's, gemeenten, rechtspersonen en iedereen die niet als een natuurlijke persoon beschouwd wordt, blijft het btw-tarief 21%.

Ja. Het btw-tarief van 21% geldt vanaf 1 september 2015 voor:

 • energiekost
 • nettarieven (distributie- en transmissiekosten)
 • taksen, toeslagen en heffingen

Het nieuwe btw-tarief voor elektriciteit is van toepassing vanaf 1 september 2015.

Ja. Vanaf 1 september 2015 krijgt u een aangepast voorschotbedrag aangeboden. Wij passen dit automatisch voor u aan. U hoeft dus niets te doen.

Bij uw volgende jaarafrekening splitsen we uw elektriciteitsverbruik op in 6% en 21% btw.  Tot 31 augustus 2015 betaalt u 6% btw.  Vanaf 1 september 2015 rekenen we 21% btw aan. De opsplitsing van uw verbruik gebeurt op basis van verbruiksprofielen die reglementair zijn vastgelegd.

Om uw voorschotbedrag te bepalen, houden wij rekening met een schatting van uw toekomstige elektriciteitsverbruik en met de evolutie van de marktprijzen voor elektriciteit en aardgas.  Uw voorschotbedrag houdt ook rekening met wijzigingen aan de transport- en distributietarieven, die worden goedgekeurd door de Federale Regulator (CREG) en de Regionale regulatoren (VREG/CWAPE/Brugel).  Tot slot houden we ook rekening met bijkomende taksen, toeslagen en heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Ja. Als u een residentieel contract voor elektriciteit hebt afgesloten, geldt het btw-tarief van 21% vanaf 1 september 2015.

Ja, voor uw verbruik vanaf 1 september 2015.

U betaalt 21% btw voor uw privé- en voor uw professioneel elektriciteitsverbruik.

Bij elke tariefwijziging (zoals deze btw-verhoging) zijn we wettelijk verplicht u eenmalig een factuur te sturen. Verder krijgt u enkel uw jaarafrekening.

Terug naar het overzicht

 

Prosumententarief

Prosumenten zijn netgebruikers die een eigen productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van maximaal 10 kVA hebben. Daarmee kunnen ze een deel van hun elektriciteit zelf produceren. Verbruiken ze op bepaalde momenten minder dan ze produceren, dan wordt het netto-overschot automatisch geïnjecteerd in het distributienet.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Het prosumententarief is een aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller in de regio Vlaanderen. Het maakt deel uit van de nettarieven. Hoewel het gaat om diensten/kosten van uw netbeheerder, wordt het prosumententarief, net als de andere nettarieven, door uw energieleverancier gefactureerd.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Het prosumententarief wordt aangerekend vanaf 1 juli 2015. Bij installaties die pas later in dienst genomen worden, geldt het prosumententarief vanaf de datum van indienstneming.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Het prosumententarief verschilt naargelang de netbeheerder.

Periode

van 01/01/2016
tot 31/12/2016

Distributienetbeheerder

€/kVA
(excl. BTW)

GASELWEST Vlaanderen 93,41
IMEA 70,54
IMEWO 76,77
INTER-ENERGA 79,12
INTERGEM 66,79
INTERMOSANE Vlaanderen 79,12
IVEG 81,02
IVEKA 76,96
IVERLEK 76,82
PBE Vlaanderen 77,31
SIBELGAS 88,38
WVEM 82,43

 

Het prosumententarief is het vermogen van de omvormer van uw installatie, uitgedrukt in kVA (kilovoltampère), vermenigvuldigd met het tarief van uw netbeheerder.

Als u bijvoorbeeld een omvormer heeft van 4 kVA en aangesloten bent bij netbeheerder Interelectra, dan bedraagt het prosumententarief voor u: 80 €/kVA * 4 = 320 euro per jaar.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Als u geniet van het sociaal tarief moet u het prosumententarief niet betalen.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Prosumenten gebruiken het net in twee richtingen (afname en injectie), maar droegen voorheen amper bij aan de gebruikskosten ervan. Daardoor worden de netkosten grotendeels gedragen door niet-prosumenten. Het prosumententarief wil deze ongelijkheid rechttrekken en de netkosten verdelen over iedereen die het net gebruikt.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Op de jaarafrekening, samen met uw verbruik.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Jazeker. U kunt dit zelf doen. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Mijn facturen’. Daar ziet u links een item “Voorschotbedrag”. Klik op “Aanpassen”.

Als u vandaag recht hebt op groenestroomcertificaten, dan behoudt u dit recht.

(Bronnen: Vreg, Infrax, Eandis)

Het prosumententarief wordt aangerekend aan de netgebruiker. Dat is de persoon of organisatie die op een adres elektriciteit verbruikt, en dus niet noodzakelijk de eigenaar van de zonnepanelen. Het is ook de netgebruiker die geniet van het principe van de terugdraaiende teller en bijgevolg niet volledig bijdraagt voor zijn gebruik van het net. Als netgebruiker kun je natuurlijk wel proberen afspraken te maken met de eigenaar van de zonnepanelen over een kostenverdeling.

Het geïnstalleerde vermogen is het maximale AC-vermogen (wisselstroom) van de omvormer die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Het maximale AC-vermogen bepaalt het vermogen dat je installatie maximaal kan produceren. Het wordt in principe vermeld in het AREI-keuringsverslag van je installatie. Voor productie-installaties zonder omvormer (bijvoorbeeld sommige micro-WKK’s of kleine windturbines) is het geïnstalleerde vermogen: het maximaal vermogen (meestal afgekort als ‘S’) op de kenplaat van de generator, uitgedrukt in kVA. Wil je weten meer weten over de berekeningsmethodiek van het prosumententarief? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen op de website van de VREG

Als netgebruiker op een adres zonder zonnepanelen, hoef je het prosumententarief uiteraard niet te betalen. Maar je moet wel een aantal administratieve correcties doen. Contacteer hiervoor je netbeheerder.

De elektriciteitsleverancier van de netgebruiker (in uw geval eni) zal het prosumententarief aanrekenen, net zoals nu ook al gebeurt met de andere componenten van de netvergoeding.

Terug naar het overzicht

 

Extra diensten

Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten voor de aankoop en installatie van Anna . Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen die per kwartaal worden gefactureerd.

Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten van uw eerste ketelonderhoud. Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd. Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.

Terug naar het overzicht

 

Banque Eni

Eni is inderdaad naar een nieuwe bank overgestapt en dat brengt een nieuw rekeningnummer met zich mee. Het nieuwe rekeningnummer voor residentiële klanten is BE17 9681 3646 7221.

Concreet betekent dit dat u vanaf 7 december 2015 uw facturen op het nieuwe rekeningnummer moet betalen. Het is belangrijk dit aan te passen in uw betaalsysteem (vb. in uw online banking). Eventuele terugbetalingen en vergoedingen zullen vanaf deze datum ook van dit nieuwe rekeningnummer uitgaan.

Als u via domiciliëring betaalt, dan wordt uw bestaande domiciliering automatisch aangepast naar het nieuwe rekeningnummer. U hoeft hier helemaal niets voor te doen.

Terug naar het overzicht

 

Bijdrage Vlaams Energiefonds

De heffing wordt aangerekend onder de naam “Bijdrage energiefonds”. Deze bijdrage bestaat al sinds 1 januari 2015 en is dus reeds op uw afrekenings- en slotfacturen opgenomen, indien deze facturen gaan over verbruiken vanaf 1 januari 2015. Deze bijdrage wordt vanaf 1 maart 2016 grondig hervormd zoals hieronder beschreven.

De bijdrage is verschuldigd voor elk afnamepunt op een elektriciteitsnet met een spanningsniveau gelijk of kleiner dan 70 kV. Elke afnemer moet de bijdrage betalen. Dit geldt zowel voor particulieren als niet-particulieren.

Meer specifiek gaat het over de aansluitingen voor afname van elektriciteit op het distributienet, beheerd door de distributienetbeheerders, op het plaatselijk vervoersnet, beheerd door ELIA en ook op een gesloten distributienet (erkend door de VREG). Aansluitingen op het transportnet (met een spanningsniveau groter dan 70 kV) zijn niet onderworpen aan de bijdrage.

Uw elektriciteitsleverancier is wettelijk verplicht om  de bijdrage op uw afrekenings- en slotfacturen aan te rekenen.

De bijdrage is reeds verschuldigd vanaf 1 januari 2015. De nieuwe hervormde bijdrage geldt vanaf 1 maart 2016. Voor de tarifering verwijzen we naar vraag x.

Van 1 januari 2015 tot 1 maart 2016 is de bijdrage als volgt :

BIJDRAGE ENERGIEFONDS
tot 1 maart 2016
bijdrage per toegangspunt
op maandelijkse basis
van 1/1/2015 t.e.m. 30/6/2015 € 0,15
van 1/7/2015 t.e.m. 31/12/2015 € 0,34
van 1/1/2016 t.e.m. 29/2/2016 € 0,25

Vanaf 1 maart 2016 wordt de bijdrage anders berekend.
De bijdrage wordt verdeeld in schijven op basis van het jaarverbruik. Uw jaarverbruik zal dus bepalen hoeveel u dient te betalen.

BIJDRAGE ENERGIEFONDS
(vanaf 1 maart 2016)
Totale heffing
(euro/jaar)
Beschermde klanten, actieve budgetmeter, actieve stroombegrenzer € 25
Jaarverbruik van 0 tot 5 MWh € 100
Jaarverbruik vanaf 5 MWh tot 10 MWh € 130
Jaarverbruik vanaf 10 MWh tot 20 MWh € 290
Jaarverbruik vanaf 20 MWh tot 50 MWh € 770
Jaarverbruik vanaf 50 MWh tot 100 MWh € 1.300
Jaarverbruik vanaf 100 MWh tot 500 MWh € 1.850
Jaarverbruik vanaf 500 MWh tot 1 GWh € 2.600
Jaarverbruik vanaf 1 GWh tot 5 GWh € 6.500
Jaarverbruik vanaf 5 GWh tot 20 GWh € 16.000
Jaarverbruik vanaf 20 GWh tot 50 GWh € 30.000
Jaarverbruik vanaf 50 GWh tot 100 GWh € 75.000
Jaarverbruik vanaf 100 GWh tot GWh € 100.000
Jaarverbruik vanaf 250 GWh € 120.000

Voorbeeld :
  Uw jaarverbruik is 3 MWh (3.000 kWh) : de bijdrage (op jaarbasis) is gelijk aan 100 euro.  Deze jaarlijkse bijdrage voor uw afnamepunt wordt aangerekend naargelang de verbruiksperiode van uw factuur.

Voorbeeld :
  Uw jaarverbruik is 40 MWh : de bijdrage (op jaarbasis) is gelijk aan 770 euro  Deze bijdrage voor uw afnamepunt wordt aangerekend naargelang de verbruiksperiode van uw factuur.

De berekening van de bijdrage gebeurt vanaf 1 maart 2016 aan de hand van het jaarverbruik. Het jaarverbruik wordt bij elke afrekening opnieuw bepaald. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen klanten die maandelijks worden afgerekend en klanten die jaarlijks worden afgerekend.

 • Facturatie op maandelijkse basis :
  Klanten die een automatische uitlezing van de meter hebben of voor wie de netbeheerder maandelijks een meteropname verricht, worden op maandelijkse basis door hun leverancier afgerekend.  Voor deze klanten wordt voor de bepaling van de bijdrage op de maandelijkse factuur het jaarverbruik berekend op basis van de voortschrijdende som van de afnamegegevens van de laatste twaalf maanden.  

  Voorbeeld :
  Jaarverbruik van toepassing op de factuur van de maand mei 2016 is gelijk aan de som van de afnamegegevens van de maanden juni 2015 tot en met mei 2016.

  Indien de afnamegegevens van de laatste twaalf maanden niet of niet volledig beschikbaar zijn, wordt het jaarverbruik bepaald aan de hand van de meest recente maandelijkse afnamegegevens. Deze gegevens dienen lineair geëxtrapoleerd te worden. Dit kan gebeuren indien er sprake is van een nieuwe aansluiting of na een verhuis.

  Voorbeeld:
  • gekende verbruiken : maart/april/mei
  • jaarverbruik van toepassing voor de factuur van de maand mei : gekende verbruiken te delen door 3 maanden en te vermenigvuldigen met 12 maanden (= lineaire extrapolatie)
  De bijdrage wordt enkel aangerekend voor de maand waarop de maandelijkse factuur betrekking heeft.
 • Facturatie met een jaarlijkse factuur :
  Klanten voor wie een jaarlijkse meteropname wordt verricht, krijgen een jaarlijkse afrekeningsfactuur.
  • Indien de vorige meteropname exact één jaar geleden plaats vond, dan is het jaarverbruik gelijk aan het verbruik gemeten bij deze opnames.
  • Indien de verbruiksperiode tussen de jaarlijkse meteropname korter of langer is dan 365 dagen, dan zal het verbruik gemeten bij deze opnames geëxtrapoleerd/teruggebracht worden tot 365 dagen aan de hand van de in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen zijn reglementair vastgelegd en worden ook standaard gebruikt voor elke tarief- en prijswijziging.
  • Indien er een opname plaats vindt tussen de jaarlijkse meteropnames, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhuis, een leverancierswissel, een metervervanging of een afsluiting van de meter, dan moet uw leverancier uw jaarverbruik bepalen aan de hand van het laatste gemeten verbruik dat via de afrekening gefactureerd wordt. Het gemeten verbruik wordt dan teruggebracht/geëxtrapoleerd tot 365 dagen aan de hand van de in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen zijn reglementair vastgelegd en worden ook standaard gebruikt voor elke tarief- en prijswijziging.
  De bijdrage wordt enkel aangerekend naargelang het aantal dagen waarop de factuur betrekking heeft.

Nee. Uw leverancier zal de bijdrage voor uw afnamepunt aanrekenen naar gelang de periode van verbruik waarop de factuur betrekking heeft (pro rata temporis).

Voorbeeld bij een jaarlijkse factuur :
De jaarlijkse factuur heeft betrekking op een verbruik van elektriciteit gedurende 360 dagen :  De aangerekende bijdrage is gelijk aan de bijdrage op jaarbasis (ifv het jaarverbruik)gedeeld door 365 dagen en vermenigvuldigd met 360 dagen (dus 360/365sten van het jaarbedrag)

Voorbeeld bij een maandelijkse afrekening :
De aangerekende bijdrage is gelijk aan de bijdrage op jaarbasis (ifv het jaarverbruik) gedeeld door twaalf.

De bedragen zullen jaarlijks geïndexeerd worden (op basis van de consumptie-index). De leverancier zal dan ook het nieuwe bedrag toepassen vanaf het moment van de indexatie.

Neen. Uw vorige leverancier maakt een slotfactuur waarbij hij de bijdrage zal aanrekenen naar gelang het aantal dagen waarop die slotfactuur betrekking heeft.  Uw nieuwe leverancier zal bij zijn eerste factuur ook enkel de bijdrage aanrekenen naar gelang het aantal dagen waarop zijn eerste factuur betrekking heeft.  Hierdoor betaalt u geen tweemaal uw bijdrage voor eenzelfde periode.

Uw leverancier zal voor de factuur van uw vorig adres de bijdrage aanrekenen naar gelang het aantal dagen waarop die slotfactuur betrekking heeft.  Bij de eerstvolgende facturatie van de verbruiken op uw nieuwe adres zal uw leverancier enkel de bijdrage aanrekenen naar gelang het aantal dagen waarop deze factuur betrekking heeft.  Hierdoor betaalt u geen tweemaal uw bijdrage voor eenzelfde periode.

Als rechthebbende op het sociaal tarief bent u ook de bijdrage verschuldigd.  U geniet wel van een verminderde bijdrage gedurende de periode waarin u rechthebbende op het sociaal tarief bent. Deze bedraagt 25 euro op jaarbasis. Dit verminderde bedrag wordt uiteraard aangerekend naargelang de periode waarin u recht heeft op het sociaal tarief en dit pro rata temporis het aantal dagen van uw factuur. Voor de periode dat u geen recht heeft op het sociaal tarief geniet u niet van deze vermindering. 

Indien u een actieve budgetmeter heeft dan bent u ook de bijdrage verschuldigd. U geniet wel van een verminderde bijdrage van 25 euro op jaarbasis. Dit verminderde bedrag wordt uiteraard aangerekend naargelang de periode waarin u afneemt via een budgetmeter. Voor de periode dat u niet afneemt via uw budgetmeter, geniet u niet van deze vermindering.

Indien uw meter voorzien is van een stroombegrenzer dan bent u ook de bijdrage verschuldigd. U geniet wel van een verminderde bijdrage van 25 euro op jaarbasis. Dit verminderde bedrag wordt uiteraard aangerekend naargelang de periode waarin uw meter voorzien is van een stroombegrenzer. Voor de periode waarin uw meter niet beschikt over een stroombegrenzer, geniet u niet van deze vermindering.

U bent de bijdrage verschuldigd en de distributienetbeheerder zal deze op uw afrekeningen aanrekenen.  Indien u het rechthebbende bent op het sociaal tarief, u beschikt over een actieve budgetmeter of een stroombegrenzer, dan geniet u van de verminderde bijdrage van 25 euro op jaarbasis.

Ja. Zolang de meter open blijft is de bijdrage verschuldigd. De bijdrage is immers verschuldigd voor elk afnamepunt. Enkel indien de meter is afgesloten van het net zal de bijdrage niet meer verschuldigd zijn.
Bij een nulverbruik zal het bedrag van de eerste schijf verschuldigd zijn, met name 100 euro op jaarbasis .

Ja. Voor elke aparte aansluiting op het net (afnamepunt) is de bijdrage afzonderlijk verschuldigd. De bijdrage wordt dus voor elke aansluiting apart berekend en aangerekend.

Ja. Voor elke aparte aansluiting op het net (afnamepunt) is de bijdrage afzonderlijk verschuldigd. De bijdrage wordt dus voor elke aansluiting apart berekend en aangerekend.

Ja. Deze meter behoort tot een aparte aansluiting op het net (afnamepunt).

Nee. De bijdrage is enkel van toepassing op aansluitingen op een elektriciteitsnet.

Ja. De bijdrage is verschuldigd voor elk afnamepunt.  Bij een nul-verbruik zal het bedrag van de onderste schijf verschuldigd zijn, met name 100 euro op jaarbasis.

Ja. Voor gesloten distributienetten, erkend door de VREG, wordt bij de berekening van de bijdrage het jaarverbruik bepaald op basis van de afnamegegevens van het volledige gesloten distributienet. De beheerder van het gesloten distributienet zal de bijdrage factureren aan de achterliggende afnemers. 

Terug naar het overzicht

 

Contract

Zonnepanelen

Als u zonnepanelen installeert, hebt u 2 opties:

 • U wacht op uw eerstvolgende jaarafrekening. Zo ziet u meteen welke impact uw zonnepanelen hebben op uw jaarverbruik. Op basis daarvan berekenen we uw nieuwe maandelijkse voorschot.
 • U vraagt onze facturatiedienst om direct uw nieuwe voorschot te berekenen. Hiervoor hebben we wel de volgende informatie nodig:
  1. Het ogenblik waarop uw PV-installatie operationeel wordt of geworden is.
  2. Het piekvermogen van uw installatie.

Nee, behalve als u uw voorschotten wil laten herrekenen. Wilt u zeker zijn dat uw elektriciteitsteller geschikt is voor een PV-installatie? Neem dan contact op met uw distributienetbeheerder

Als u een PV-installatie hebt, kunt u groenestroomcertificaten aanvragen bij de regionale regulator VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) of Brugel (Brussel). Die certificaten worden toegekend vanaf de dag dat uw installatie officieel goedgekeurd werd.

Opgelet: in elke regio geldt een maximumtermijn tussen het moment van de goedkeuring en de ontvangst van uw dossier. Wacht dus niet te lang!

 • Is uw onderneming gevestigd in Vlaanderen?
  Dan koopt uw distributienetbeheerder uw certificaten over.
 • Is uw onderneming gevestigd in Brussel of Wallonië?
  Dan koopt Eni uw certificaten over. Neem hiervoor contact op met Eni via certificaten@be.eni.com

Terug naar het overzicht

 

Bijkomende aansluiting

Hier vindt u de uitleg hoe u een bijkomende aansluiting aanvraagt voor uw huidige adres of voor een tweede adres.

Dat kan binnen de 2 werkdagen. We spreken dit gewoon samen af.

We helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Terug naar het overzicht

 

Algemene voorwaarden

Terug naar het overzicht

 

Eni home services

Hier vindt u alle informatie.

Log in op My Eni, ga naar de rubriek vul dit formulier in en klik op de link ‘Aanpassen’. Als u recht hebt op Eni home services, kunt u het daar activeren.

Terug naar het overzicht

 

Tariefplannen

Dan verandert de energiekost van uw tariefplan niet gedurende de hele duur van uw contract, zelfs al stijgen de energieprijzen. U verandert uiteraard van tariefplan wanneer u zelf maar wilt.

Heeft u een variabele prijs, dan kan die 4 maal per jaar stijgen of dalen in functie van prijsschommelingen in de energiemarkten. Nieuwe klanten kunnen bij Eni enkel nog kiezen voor een vaste energiekost, zodat zij beschermd zijn tegen prijsschommelingen gedurende de hele duur van hun contract. U kunt op elk moment kiezen om over te stappen van een variabele naar en vaste prijs.

Log in op My Eni, ga naar de rubriek 'Tariefplan' en klik op de link 'Aanpassen'

Terug naar het overzicht

 

Groene stroom

Neen. Uw aansluitingen en installaties blijven onveranderd. Alleen de manier waarop uw elektriciteit wordt opgewekt, is anders.

Onze groencertificaten garanderen dat alle groene energie van Eni 100% duurzaam is.

Terug naar het overzicht

 

Contract opzeggen bij Eni

Ga na of het aanbod echt wel voordeliger is. Vaak worden alleen de nieuwe, actuele tariefplannen onderling vergeleken. Maar dat zegt niets over uw oude, geldende Eni-tariefplan. Let er dus op dat uw oude Eni-tariefplan niet vervangen wordt door een duurder, nieuw tariefplan elders.

Doe de tariefplan-check, want het is niet eenvoudig om verschillende aanbiedingen te vergelijken. Bel ons daarom even op voor een open en vrijblijvende vergelijking. Of laat u gratis opbellen door Eni.

Bel 078 15 15 13 (zonaal tarief). Of vul dit formulier  in en wij bellen u gratis op.

Controleer volgende zaken:

 • Is het aanbod gebaseerd op het werkelijke verbruik van uw huishouden? En niet op een gemiddelde gebruik? Het gemiddelde verbruik kan immers lager uitvallen dan uw werkelijke verbruik.
 • Hoe werd uw nieuwe voorschotbedrag berekend? Is dat op basis van een periode met alleen maar zomermaanden? Tip: baseer u enkel op uw werkelijke, jaarlijkse verbruik.
 • Welke kosten zitten allemaal in het aanbod? Zijn de netwerkkosten, belastingen en andere beheerskosten erin verwerkt?
 • Let op met promoties en kleine lettertjes.
 • Biedt het aanbod u een vaste of een variabele energiekost? Hou er rekening mee dat een variabele energiekost verschillende keren per jaar kan worden aangepast.

U twijfelt? Bel 078 15 28 28 (zonaal tarief). Of vul dit formulier in en wij bellen u gratis op.

Dan hebt u natuurlijk maar één energieleverancier nodig. Contacteer ons even om te zien wat wij voor u beide in petto hebben. Bel de klantendienst op 078 15 28 28 (zonaal tarief).

Onze deelneming met uw verlies. U neemt best direct contact met ons op om alles in orde te brengen. U kunt het contract laten stopzetten of op een andere naam verderzetten. Bel de klantendienst op 078 15 28 28 (zonaal tarief).

Als u uw contract opzegt, ook al is dit voor het einde van uw contract, dan betaalt u als particuliere klant geen opzegvergoeding.

U deelt Eni best schriftelijk mee dat u uw contract opzegt. Stuur een aangetekende brief naar: Eni klantendienst, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde.

Terug naar het overzicht

 

Stroomonderbreking

De verantwoordelijke voor het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet is Elia. Of u nu klant bent bij Eni of bij een andere leverancier, dat maakt geen verschil op het vlak van leveringszekerheid. De regio waar u woont is mogelijk wel van belang. Elia stelt alles in het werk om stroomonderbrekingen te voorkomen, maar kan niet garanderen dat ze niet zullen voorkomen. Ook Eni kan dat dus niet garanderen. Om de elektriciteitsbevoorrading te begrijpen en te weten wat een elektriciteitstekort voor u kan betekenen, kunt u de volgende websites raadplegen :

Neen. Of u nu klant bent bij Eni of bij een andere leverancier, dat maakt geen verschil op het vlak van leveringszekerheid.  Het is immers Elia, actief in gans België, die verantwoordelijk is voor het evenwicht tussen de vraag en het aanbod op het ganse grondgebied.

Heeft het bijvoorbeeld zin om een generator aan te kopen? Wat u het best kan doen, is de raad van de verschillende overheden en marktspelers opvolgen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat u bepaalde energieverslindende toestellen op bepaalde ogenblikken best niet gebruikt (zoals een wasmachine, een afwasmachine, een strijkijzer). Dat zal vooral gevraagd worden op ogenblikken dat voor een stroomonderbreking gevreesd wordt. Volgens de info die we vandaag hebben, zouden de afzonderlijke stroomonderbrekingen beperkt blijven in de tijd. Rekening houdend met die hypothese lijkt een noodgenerator voor een gewoon gezin niet noodzakelijk en erg duur in aankoop, onderhoud en verbruik. Dat kan natuurlijk anders zijn als u bepaalde professionele activiteiten uitoefent waarbij u zelfs voor korte tijd niet zonder stroom mag vallen.

Eni heeft voor u een heleboel informatie en tips gebundeld op deze website.

Dit is inderdaad zinvol. Wist u dat ook u kunt helpen om de kans op een stroomonderbreking gevoelig te verkleinen? Hoe minder energie u op die dagen verbruikt, hoe kleiner de kans op een stroomonderbreking. Als we met zijn allen ons verbruik minderen, komen we er ook dit jaar mogelijk weer zonder onderbreking vanaf. Daarnaast levert energiebesparing u ook financieel wat op: want de goedkoopste kWh is degene die u niet verbruikt. Advies over een verantwoordelijk energieverbruik vindt u op deze websites:

Het overgrote deel van de zonnepanelen-installaties zijn niet uitgerust om zogenaamd "autonoom" te draaien. Zij hebben altijd een verbinding nodig met een werkend stroomnet om elektriciteit te kunnen produceren. Wellicht helpen zonnepanelen u dus niet uit de nood bij een stroomonderbreking. Bovendien worden de stroomonderbrekingen vooral gevreesd tijdens de avond, op koude, bewolkte en windstille dagen. Dan zullen zonnepanelen sowieso niet veel kunnen produceren.

Dat is inderdaad mogelijk. Hebt u een contract met vaste prijs, dan bent u echter beschermd tegen prijsstijgingen tijdens de hele contractduur. Hebt u geen dergelijk contract, dan kunt u daar uiteraard nu wel voor kiezen.

Met een vast tarief bent u inderdaad beschermd tegen prijsstijgingen tijdens de hele contractduur.

Elia en de federale overheid hebben heel wat informatie hierover vrijgegeven, die uitgebreid door de media is overgenomen. Neem alvast een kijkje op:

Beschermde en niet-beschermde klanten worden op dezelfde manier behandeld op het vlak van stroomonderbrekingen. Als particuliere klanten zonder stroom zouden worden gezet, kan dit enkel per regio gebeuren, en niet per type klant of per leverancier.

Neen. De stroomonderbrekingen waarvan sprake kunnen immers niet verholpen worden door een elektricien of een andere hulpverlener, maar enkel door Elia op het Belgische niveau.

Het voorziene afschakelplan bevat acht schijven. Als er een energietekort dreigt en de maatregelen om het verbruik te doen dalen niet helpen, zal een eerste schijf zonder stroom gezet worden. De gecontroleerde stroompannes zouden voornamelijk tussen 17 en 20 uur plaatsvinden, en zullen naar verluidt maximaal drie uur duren.

Op de website van de FOD Economie kan u per distributienethebeerder nagaan of uw straat effectief op het afschakelplan staat, en in welke schijf die zit. Als uw woonplaats effectief op de lijst staat, wil dat echter nog niet zeggen dat u ook echt zonder stroom gezet zal worden. Veel hangt af van de manier waarop de netten op dat moment geschakeld zijn, en of de vertreklijn/cabine waarmee u verbonden bent wel of niet in dienst blijft. Maar de lijst - die later nog gewijzigd kan worden - is in ieder geval een goede indicatie.

Zie http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/afschakelplan/distributienetbeheerders/

Terug naar het overzicht

 

Sociaal tarief

Als u, of een persoon die officieel bij u inwoont, één van deze tegemoetkomingen krijgt: 

 • een leefloon van het OCMW
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • een tegemoetkoming voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 66%
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten
 • een integratietegemoetkoming voor gehandicapten
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • een financiële steun van het OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.
 • een financiële steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste genomen wordt op basis van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965
 • als het om een kind gaat met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

Als u recht hebt, wordt het sociaal tarief automatisch toegekend. In sommige gevallen gebeurt dat niet automatisch en krijgt u elk jaar een attest van één van deze instanties:

 • de Rijksdienst voor Pensioenen
 • de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
 • het OCMW-kantoor in uw gemeente

Bezorg ons dit attest zo snel mogelijk: Eni klantendienst, postbus 5400, 1800 Vilvoorde.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD economie.

Vraag uw attest aan één van deze instanties en bezorg het ons. Wij doen de rest.

 • de Rijksdienst voor Pensioenen: Zuidertoren - 1060 Brussel, Tel.: 02-529 30 02, E-mail: info@rvponp.fgov.be
 • de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap: Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – bus 150 - 1000 Brussel, Tel.: 02-507 87 99, E-mail: handiN@minsoc.fed.be
 • het OCMW-kantoor in uw gemeente

Dan factureren we u weer volgens het tariefplan waarvoor u oorspronkelijk intekende. 

Wij hebben geen geldig document van u ontvangen om ook dit jaar van het sociaal tarief te genieten. We moeten u dus factureren volgens het tariefplan waarvoor u oorspronkelijk intekende. De verbruiksperiode die ten onrechte aan het sociaal tarief is aangerekend, hebben we rechtgezet met deze factuur.

Hebt u toch recht op sociaal tarief? Bezorg ons uw attest dan zo snel mogelijk:
Eni klantendienst, postbus 5400, 1800 Vilvoorde. 

Terug naar het overzicht

 

Verhuis

Verhuis melden

Van zodra u concrete verhuisplannen hebt. Melden kan heel eenvoudig door in te loggen op My Eni en naar de rubriek "Verhuis" te gaan.

U kunt uw verhuis melden via< My Eni. Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’. Nog meer informatie vindt u hier.

Ja. Dat is geen enkel probleem. Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij in dat uw nieuwe adres eerst nog even leeg zal staan.

Zeker. U kunt deze informatie ingeven wanneer u uw verhuis meldt. Log in op My Eni en ga naar de rubriek 'Verhuis'

Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op het gratis nummer 0800 21 868. Eén van onze verhuisspecialisten helpt u graag verder.

Hebt u uw verhuis niet gemeld via My Eni? Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.

Dat heeft geen enkel belang. U meldt uw verhuis gewoon via My Eni en wij brengen alles in orde. Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.

Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op het nummer 0800 21 868. Eén van onze specialisten helpt u graag verder.

Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij aan dat uw oude adres eerst nog even leeg zal staan. Dat volstaat. U kunt de meter ook laten verzegelen via de distributienetbeheerder, maar die rekent hiervoor wel een vergoeding aan.

Jazeker. Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij aan dat uw nieuwe adres eerst nog even leeg zal staan.

Ja. Uw voorschotbedrag is berekend op basis van het historische verbruik van uw nieuwe adres. Wilt u het bedrag aanpassen? Ga naar de rubriek 'Facturen' in My Eni en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Hou er wel rekening mee dat een lager voorschot kan leiden tot een hogere jaarafrekening.

Terug naar het overzicht

 

Meter

Uw distributienetbeheerder is eigenaar van uw meter. Neem contact met hem op voor meer informatie

Dat is de exclusieve bevoegdheid van uw distributienetbeheerder.

Sluit eerst een contract af met Eni, waarop u vermeldt dat de meters verzegeld zijn. Wij brengen uw distributienetbeheerder op de hoogte. Eén werkdag later kunt u met hem een afspraak maken om uw meters weer open te zetten.

Tussen de 200 en 500 euro. U krijgt de exacte prijs voor de installatie van deze nieuwe meter van uw eigen distributienetbeheerder. U betaalt de kost dan ook rechtstreeks aan hem.

Een tweevoudige meter is nuttig als u wilt profiteren van het dagtarief én het voordelige nachttarief.

Wilt u een andere meter? Of een zwaardere installatie? Neem dan contact op met uw distributienetbeheerder.

Jazeker. In My Eni kunt u dit zowel bij de melding van uw verhuis als bij een eventuele aanpassing van uw voorschotbedrag.

Terug naar het overzicht

 

Extra diensten

Slimme thermostaat Anna

U kunt Anna hier bestellen.

Een slimme thermostaat is verbonden met het internet. Daardoor kunt u de thermostaat ook op afstand (via een app of de computer) aansturen. Daarnaast heeft een slimme thermostaat zelflerende functionaliteiten. Zo leert Anna hoe lang het duurt om uw huis op te warmen. Ze houdt daarbij ook rekening met de buitentemperatuur. Het resultaat: de verwarming is optimaal afgestemd op uw behoeften. Anna stuurt u ook een maandelijks rapport met info over uw verbruik en aanbevelingen om uw verbruik beter te regelen. Ten slotte werkt Anna ook met de nieuwste, moderne modulerende ketels.

 • Anna is compatibel met de meeste moderne modulerende ketels. Hierbij wordt het vermogen aangepast aan de warmtebehoefte in tegenstelling tot niet-modulerende aan/uit ketels waarbij steeds het volle vermogen van de ketel wordt aangewend. Zo werkt ze efficiënter, wordt de gewenste temperatuur niet overschreden en kan de ruimte makkelijker op de gewenste temperatuur worden gehouden, zonder schommelingen. Ze zijn gebaseerd op de OpenTherm-techniek. Zo behoudt de ketel zijn efficiënte aansturing en kan Anna volwaardig tot haar recht komen.
 • Anna is geïntegreerd in een totaalplatform. Dit wil zeggen dat u Anna om het even waar en wanneer kunt bedienen. Ofwel aan de thermostaat zelf, ofwel met de app op uw tablet of smartphone of via de computer via Mijn Anna, de Anna-webomgeving in My Eni. 
 • U krijgt persoonlijke coaching. Eni stuurt u een maandelijks rapport over uw energieverbruik met gepersonaliseerde tips om minder te verbruiken, zonder aan comfort in te boeten. Dit omvat onder meer een analyse op maat van de verwarming in huis en een benchmark met andere gebruikers. Hoeveel uren draait de ketel? Hoe warm is het in vergelijking met andere huizen? Hoeveel zou u besparen als u de temperatuur met 1° zou verlagen? 
 • Daarnaast speelt Eni uw klantengegevens nooit door aan derde partijen. Deze gegevens worden verzameld om u optimaal te kunnen coachen op een gepersonaliseerde manier, maar enkel Eni heeft hierin inzage.

Anna is compatibel met de meeste cv-ketels op de Belgische markt. Bovendien is Anna één van de enige slimme thermostaten die compatibel is met de nieuwste, moderne, energiezuinige modulerende ketels, waarvan het vermogen wordt aangepast aan de warmtebehoefte. Zo wordt de gewenste temperatuur niet overschreden en kan de ruimte makkelijk op de gewenste temperatuur worden gehouden, zonder schommelingen. Ze zijn gebaseerd op de OpenTherm-techniek. Zo behoudt de ketel zijn efficiënte aansturing en kan Anna volwaardig tot haar recht komen.  Anna werkt uiteraard ook met alle oudere, niet-modulerende ketels die werken volgens het aan/uit- principe en dus uitgaan als de gewenste temperatuur bereikt is en weer aanslaan als de temperatuur in de ruimte daalt.

Het maandelijkse abonnement bedraagt 4,99 euro per maand voor klanten die ook gas en/of elektriciteit bij Eni afnemen, en 7,99 euro voor anderen. Dit is de fee voor alle coachingdiensten die Eni aanbiedt zodat u optimaal met uw verwarming kan omspringen. In Mijn Anna (via My Eni) kunt u Anna bedienen en vindt u rapporten en grafieken over uw verwarming. Daarnaast ontvangt u een maandelijks rapport met een overzicht van uw verbruik en gepersonaliseerde tips om minder te verbruiken, zonder aan comfort in te boeten. Deze kost dekt ook alle kosten voor upgrades, nieuwe functionaliteiten in de toekomst.

De professionele installateur verwijdert uw bestaande thermostaat en installeert Anna op dezelfde plaats. Hij installeert naast uw ketel een Smile. Dat is een toestelletje dat de verbinding maakt tussen uw ketel en het internet en instaat voor de aansturing van de ketel. Alles wordt netjes achtergelaten. De installateur installeert ook de app en legt u de werking uit.

Nee. Eni wil een totaaloplossing bieden en daar hoort een correct uitgevoerde installatie bij. Anna wordt daarom enkel door professionele, door Eni opgeleide installateurs geïnstalleerd en geconfigureerd. Hij programmeert Anna, installeert de app, stelt het weekschema samen met u in en geeft u de nodige uitleg zodat u onmiddellijk met uw Anna aan de slag kan.

Ja. In dat geval bedraagt de maandelijkse fee 7,99 euro per maand (in plaats van 4,99 euro per maand).

Bij geo-fencing definieert u een virtuele cirkel rondom uw woning. De straal van die cirkel kan u zelf kiezen in de app. Wanneer Anna, via de locatie van uw smartphone, merkt dat u de cirkel verlaat, dan wijzigt ze uw status naar ‘Weg’. Zo blijft de ketel niet voor niets verwarmen. Omgekeerd wijzigt ze de status naar ‘Thuis’ wanneer u de cirkel weer binnenkomt. Op die manier is het lekker warm wanneer u thuis komt.

De Anna app werkt met iOS en Android. Windows wordt niet ondersteund.

 • iOS: iPod touch 4, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad, iPad 2, iPad mini of iPad met Retina Display; iOS 6.1 of higher.
 • Android: ARMv7/x86 processor met vector FPU, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 en AAC HW decoders; Android™ 2.3 of higher; 256MB RAM.

U kan de klantendienst bereiken via 078/15 28 28 (zonaal tarief), elke werkdag tussen 9u en 18u. U kunt ook het online formulier invullen. Wij mailen of bellen u dan terug.

Absoluut. U bent de baas van uw Anna.

 • U bepaalt wanneer u het warm wil hebben in huis. Anna berekent wanneer de ketel moet branden om de gewenste temperatuur op het juiste moment te bereiken.
 • U kan uw gepersonaliseerd schema op mijn Anna op elk moment en overal aanpassen op uw Anna-toestel zelf, via Mijn Anna, en via de Anna-app.
 • Daarnaast kan u uw energieverbruik op dagbasis raadplegen. Mijn Anna geeft u inzicht in de effectieve temperatuur in huis, de geprogrammeerde temperatuur, de manuele aanpassingen aan het schema en de activiteit van uw verwarmingsketel. Hierdoor kan u leren of het interessant is om uw oorspronkelijke schema aan te passen aan uw werkelijke gedrag.
 • Daarnaast stuurt Eni u ook een maandelijks rapport over uw energieverbruik met gepersonaliseerde tips om minder te verbruiken, zonder aan comfort in te boeten. 

U hebt centrale verwarming, een internetaansluiting en een tablet/computer nodig. Anna werkt niet als u een warmtepomp hebt, of als u meerdere circuits in uw woning hebt. Belangrijk om weten is wel dat Anna speciaal ontwikkeld is voor de Belgische markt, dus ook voor ketels met een spanning tot 230 volt. Daarnaast bieden we ook een model voor 24 volt.

Anna is een zelflerende thermostaat. Dat wil zeggen dat ze, nadat ze bij u is geïnstalleerd, leert hoe lang het duurt vooraleer uw woning op temperatuur is (de zogenaamde inertie van de woning). U geeft bij installatie een aantal parameters in (woonoppervlakte, type huis, type verwarming,…). Anna gebruikt deze als startwaarden om de isolatiewaarde specifiek van uw woning te leren kennen. Hiermee berekent ze de opwarmtijd, rekening houdend met de gewenste temperatuur en de buitentemperatuur. Bij modulerende ketels weet ze zo ook op welk vermogen ze moet draaien.  Door die zelflerende eigenschappen brandt de ketel enkel wanneer het nodig is, niet te vroeg en niet te laat. Daardoor kunt u besparen op uw factuur want u verspilt geen energie als het niet nodig is.

De eerste gebruikers van Anna vinden dit één van de interessantste mogelijkheden van Anna. Het is handig als u bijvoorbeeld later op het werk moet blijven. U kunt de verwarming lager zetten zodat die niet voor niets aan staat. Of omgekeerd: stel dat u van op vakantie terug naar huis rijdt, kunt u Anna alvast aanzetten, zodat het lekker warm is wanneer u thuis komt.

Anna wordt gemaakt in Nederland en is dus perfect afgestemd op Europese huizen en systemen.

U kunt met Anna tot 15 procent besparen. Hoeveel dat precies in uw geval is, hangt af van uw verwarmingsinstallatie en uw eigen gewoontes. Mogelijk bespaart u dus meer dan 15 procent. Maar stel dat uw gezin er een baby bij krijgt en u dus meer thuis bent, dan zal uw besparing minder zijn.

 • Anna is een zelflerende, slimme thermostaat: ze leert uw woning kennen en houdt rekening met de buitentemperatuur om te bepalen wanneer de verwarming moet branden om het op tijd warm te hebben volgens het ingestelde schema, niet te vroeg, niet te laat.
 • U kunt Anna om het even waar en wanneer bedienen en dus ook de verwarming vanop een afstand afzetten wanneer dit nodig is. Dit kan ofwel aan de thermostaat zelf, ofwel met de app op uw tablet of smartphone of via een computer via Mijn Anna, de Anna-webomgeving in My Eni.
 • Anna weet het ook wanneer u onverwacht uw huis verlaat. Dit doet ze a.d.h.v. geo-fencing. Merkt ze dit, dan kan ze voor u de status wijzigen naar ‘’weg’, waardoor de ketel niet voor niets blijft verder verwarmen.
 • Bovendien is Anna ook compatibel met de meeste moderne modulerende ketels die gebaseerd zijn op de OpenTherm-techniek waarbij de cv-ketel aan blijft en de ruimte op temperatuur wordt gehouden. Hierbij wordt het vermogen aangepast aan de warmtebehoefte, in tegenstelling tot niet-modulerende aan/uit ketels waarbij steeds het volle vermogen van de ketel wordt aangewend. Zo werkt ze efficiënter, wordt de gewenste temperatuur niet overschreden en kan de ruimte makkelijker op de gewenste temperatuur worden gehouden. Ze zijn gebaseerd op de OpenTherm-techniek. Zo behoudt de ketel zijn efficiënte aansturing en kan Anna volwaardig tot haar recht komen. Dit kost minder energie dan cv-ketels die werken volgens het aan/uit-principe.  

Als Anna nieuw is, moet ze uw huis nog leren kennen. Anna houdt bij hoe snel uw huis opwarmt en zal hieruit leren. Daarom kan het zijn dat ze in het begin te veel of te weinig verwarmt. Na een week weet Anna hoe ze uw huis zo efficiënt mogelijk op temperatuur brengt.

Het vlammetje op het scherm van Anna geeft niet alleen aan wanneer ze het huis verwarmt. Heeft u een modulerende ketel (vb. OpenTherm), dan verschijnt het vlammetje ook wanneer u de warwaterkraan opendraait. Of Anna is mogelijk aan het voorverwarmen om de temperatuur van een ingesteld schakelpunt (schema) te bereiken. Het kan ook zijn dat de synchronisatie wat traag verloopt.

Het schema staat boven alles, zoals de voorgeprogrammeerde statussen en geofence, vergeet dus niet om het schema uit te zetten wanneer u een status voor een langere tijd wenst aan te houden. Voor de statussen ‘vakantie’ en ‘vorstbeveiliging’ wordt het schema automatisch gedeactiveerd. ( vanaf volgende update).

Anna blijft met de Smile praten en in de Smile zit een (beperkt) geheugen. De thermostaat zal zich dus aan het ingestelde schema houden en is daarnaast ook nog lokaal (aan het toestel zelf) te bedienen. Op afstand bedienen via de app lukt niet, ook functies die gebruik maken van internet, zoals geofencing, zijn dan tijdelijk niet beschikbaar.

Als het scherm niet goed reageert, kunt u Anna opnieuw instellen, zodat de sensor opnieuw wordt afgesteld. Dit kan op 2 manieren:

 • Via de Anna webpagina: ga via het menu naar “Instellingen” > “Systeeminstellingen” en kijk onder apparaat instellingen. Klik op de knop “Kalibreer” achter aanwezigheidssensor. Anna gloeit oranje op en het scherm gaat uit: Anna stelt de infraroodsensor opnieuw af.
 • Via Anna zelf: raak de linker knop voor 5 seconden aan en laat los. Anna gloeit oranje op en het scherm gaat uit: Anna stelt de infraroodsensor opnieuw af.

Ja, u kunt Anna overal en altijd aansturen met behulp van een app (smartphone en/of tablet). Of u laat het regelen door de ‘geo-fence’ functie. Hiermee schakelt Anna zichzelf uit als u weg bent en aan als u op weg naar huis bent. Ze signaleert het als u binnen of buiten een bepaalde straal van uw huis komt.

 • Controleer of de functie “Op Afstand” ingeschakeld staat: dit moet u doen terwijl u met het wifi netwerk van thuis verbonden bent (en uw smartphone dus ingelogd is op hetzelfde wifi netwerk als de Smile). Ga hiervoor in de Anna-app via het menu naar “Instellingen” en selecteer “Smile”. Zet “Op afstand” aan. Controleer dit ook op de Anna-webpagina via “Instellingen” > “Systeeminstellingen”.
 • Uw smartphone/tablet dient verbonden te zijn met het internet (via wifi of via mobiele data) om uw Anna te kunnen bedienen van buitenshuis. Controleer of deze verbinding actief is.
 • Om Anna buitenshuis te kunnen bedienen, is het noodzakelijk dat Anna verbinding maakt met de Plugwise-server. Alleen dan is het mogelijk gebruik te maken van het buitenshuis bedienen. Buitenshuis bedienen wordt mogelijk gemaakt door middel van een Cloud-service, hierbij zijn uw gegevens altijd anoniem en worden via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd. 

Mag Anna geen verbinding maken met de Plugwise servers? Dit kunt u aanpassen via de Anna-webpagina via “Instellingen” > “Systeeminstellingen”. Het is dan helaas niet mogelijk voor ons de service van het buitenshuis bedienen te ondersteunen.

 • Reset de Smile (Druk gedurende 5 seconden op het zwarte knopje op de Smile tot het WLAN-lampje begint te knipperen)
 • Wacht tot de Smile heropgestart is
 • Klik vervolgens Anna los van het montagedeel op de muur, controleer de draden, en plaats Anna weer terug (klik).

Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten voor de aankoop en installatie van Anna . Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen die per kwartaal worden gefactureerd.

Terug naar het overzicht

 

Ketelonderhoud

In Vlaanderen en Wallonië is de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud (respectievelijk de controle) van de verwarmingsketel. Bent u huurder, dan is het dus aan u om het nodige te doen.
Blijkt naar aanleiding van een onderhouds- of controlebeurt dat er werken uitgevoerd moeten worden aan de verwarmingsinstallatie of indien de ketel aan vervanging toe is, dan dient u uw huisbaas een kopie te bezorgen van het interventierapport, waarop de technicus aangeeft welke aanpassingen moeten gebeuren. De huisbaas heeft vervolgens 3 maanden tijd om de installatie in orde te brengen. De eigenaar is overigens ook verantwoordelijk voor de verplichte keuring van een nieuw toestel bij ingebruikname.
U doet er alleszins goed aan uw huisbaas steeds een duplicaat te bezorgen van uw onderhoudsattest, ook indien er geen opmerkingen zijn. Omgekeerd, indien u nieuwe huurder bent, kunt u een duplicaat van de laatste 2 onderhoudsattesten opvragen bij de verhuurder.
Omdat u als huurder alle belang heeft bij een goed onderhouden verwarmingsketel, doet u er goed aan de eigenaar ervan te verzekeren dat uw ketel regelmatig wordt onderhouden en uw medewerking te verlenen wanneer er een technicus moet langs komen.
Tip: Lees er zeker uw huurovereenkomst op na: deze kan eventueel aanvullende verplichtingen opleggen aan u als huurder.

Een Eni onderhoudsplan kan pas starten nadat er een succesvol eerste onderhoud heeft plaatsgevonden. Kiest u voor een jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoudsplan van Eni, dan vangt de eerste looptijd van 12 respectievelijk 24 maanden dus aan op de dag dat uw eerste onderhoud werd uitgevoerd door de technicus van Eni. Het onderhoudsplan wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 of 24 maanden, tenzij u uw contract opzegt uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag of tenzij de voorwaarden van uw contract wijzigen. In dit laatste geval brengen wij u daar minimaal 3 maanden voor de vervaldag van op de hoogte en kunt u uw contract desgewenst opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag.

De onderhoudsbeurt zal ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst ingepland worden, tenzij u overeenkomt om het onderhoud op een later tijdstip uit te laten voeren.

Alle kosten van het onderhoud, zowel verplaatsingskosten, werkuren als kleine materialen en onderdelen die gebruikt worden tijdens het onderhoud, zijn inbegrepen in de prijs die u aan Eni betaalt. U hoeft hiervoor niets te betalen aan de onderhoudstechnicus.
Laat u bijkomende herstellingen uitvoeren die buiten het normale onderhoud vallen, dan zal de technicus u daarvoor een prijsopgave bezorgen en deze pas uitvoeren nadat u uw akkoord heeft gegeven. Zulke bijkomende kosten regelt u rechtstreeks met de technicus.

Ja, dat kan bij uitzondering gebeuren. De onderhoudstechnicus is persoonlijk verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderhoud. Hij zal altijd een ketelcheck inclusief veiligheidscontrole uitvoeren waarbij hij de omgeving en de goede werking van uw verwarmingsketel evalueert.
Stelt de technicus tijdens de ketelcheck vast dat uw installatie niet reglementair werd geïnstalleerd, de luchtaanvoer of de rookafvoer niet in orde is of dat hij niet veilig aan uw ketel kan werken, dan mag hij weigeren om het eigenlijke onderhoud uit te voeren.

Het niet laten onderhouden van een centrale verwarmingsketel op aardgas of stookolie wordt beschouwd als een milieumisdrijf. Voor milieumisdrijven wordt bij de vaststelling een proces-verbaal opgesteld. Het parket moet binnen een termijn van 180 dagen beslissen of u strafrechtelijk vervolgd wordt (gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete) of niet. In dit laatste geval kan wel nog een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd worden (met een maximum voorzien op 250.000 euro). Beslist het parket om wel strafrechtelijk te behandelen, kan dit leiden tot strafrechtelijke geldboeten en/of gevangenisstraffen of een minnelijke schikking.
Kunt u geen geldig onderhoudsattest en/of verwarmingsauditrapport voorleggen, dan wordt dit beschouwd als een milieu-inbreuk. Bij de vaststelling van een milieu-inbreuk volgt geen strafrechtelijke vervolging. Milieu-inbreuken worden via bestuurlijke weg gehandhaafd via een zgn. bestuurlijke maatregel en/of exclusieve bestuurlijke geldboete.
Maar zo ver hoeft het niet te komen indien u een onderhoudsplan heeft bij Eni: wij houden uw laatste onderhoudsattesten bij en kunnen u een duplicaat bezorgen indien u daarom vraagt.

Tijdens het onderhoud kan het gebeuren dat de technicus een gebrek vaststelt waarvoor een herstelling nodig is die buiten het normale onderhoud valt. Indien het een kleine herstelling betreft, waarvoor hij de tijd en de nodige onderdelen beschikbaar heeft, zal hij u opgeven hoeveel de herstelling kost en die – na uw akkoord – onmiddellijk uitvoeren. De extra kosten van de herstelling regelt u rechtstreeks met de technicus.
Gaat het om een grotere herstelling, dan dient u een afspraak te maken met onze hersteldienst of kunt u aan uw eigen installateur vragen om de herstelling uit te voeren.
Afhankelijk van de ernst van het defect, zal de technicus al dan niet wachten met de uitvoering van het onderhoud tot de herstelling gebeurd is.

eni home services zorgt voor bijstand in geval van nood. Bij een plotse, onvoorziene uitval van uw verwarmingsketel zorgt de technicus van eni home services ervoor dat u zo snel mogelijk opnieuw verwarming en/of warm water heeft en komen wij gedeeltelijk tussen in de kosten. Voor een definitieve herstelling of voor een niet dringende herstelling kunt u geen beroep doen op eni home services.
U kunt het vergelijken met een herstelling aan uw wagen: heeft u onderweg een panne, dan kunt u beroep doen op een bijstandsverlener. Zij zorgen ervoor dat u snel verder kan rijden. Voor een definitieve of niet-dringende herstelling gaat u naar uw vertrouwde garagist.

Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten van uw eerste ketelonderhoud. Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.

Terug naar het overzicht

 

Zelf regelen via My Eni

Wat kan in My Eni

My Eni is de online klantenzone van Eni. Via deze persoonlijke klantenzone beheert u moeiteloos al uw gegevens: voorschotbedrag aanpassen, gegevens nakijken, facturen opvolgen, overschakelen op elektronische facturatie, verhuis melden, enz.

Ga naar My Eni en kies ‘Nog geen login’ of ‘Registreren’. Houd uw klantnummer en activatiecode (de 5 laatste cijfers van uw EAN-code) bij de hand. U vindt deze gegevens op al uw facturen.

Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Contactvoorkeuren’ bij Persoonsgegevens, klik op ‘Aanpassen’ en kies voor facturen ‘via e-mail’.

Jazeker. Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Facturen’.

Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Daar kiest u direct zelf een nieuw voorschotbedrag. U kunt ook eerst uw meterstand ingeven via My Bill Coach om op basis daarvan uw voorschotbedrag aan te passen.

Heel eenvoudig. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Persoonsgegevens’ en klik op ‘aanpassen’ bij de rubriek ‘Betaling’.

Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’.

Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.

Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ klik op de knop 'Betaaldatum aanpassen'.

Jazeker. In My Eni kunt u dit zowel bij de melding van uw verhuis als bij een eventuele aanpassing van uw voorschotbedrag.

Terug naar het overzicht

 

Paswoord voor My Eni aanpassen

Klik hier om uw paswoord te wijzigen. U moet ingelogd zijn op My Eni om uw paswoord te wijzigen.

Ga naar My Eni, klik op ‘Paswoord vergeten’ en vul uw e-mailadres in. We sturen u direct een nieuw paswoord.

Terug naar het overzicht

 

Gegevens in My Eni aanpassen

Klik hier. Uw aanpassingen zijn binnen de 4 dagen zichtbaar op de website.

Uw aanpassingen zijn geregistreerd. Binnen de 4 werkdagen kunt u ze raadplegen op de website.

Terug naar het overzicht

 

My Eni app gebruiken

De My Eni app is een applicatie voor uw smartphone of tablet. Deze applicatie is gratis en geeft u altijd en overal (op voorwaarde dat u online bent) directe toegang tot My Eni, de online klantenzone. Ze is bedoeld voor residentiële gebruikers en kmo’s.

 • Uw facturen en openstaande bedragen checken;
 • Uw meterstanden ingeven terwijl u naast uw meter staat en direct nagaan of uw voorschot nog overeenstemt met uw verbruik;
 • Uw maandelijks voorschotbedrag en uw betaalwijze aanpassen;
 • Uw accountgegevens bekijken en uw persoonlijke data wijzigen;
 • Snel een klacht of vraag ingeven.
 • Uw verhuis regelen of veranderen van tariefplan via de My Eni app is niet mogelijk. Dit geeft u best online in via uw pc.

Nog geen login? Registreren is zo gebeurd. Houd uw klantnummer en activatiecode (de 5 laatste cijfers van uw EAN-code) bij de hand. U vindt deze gegevens op al uw facturen.

Terug naar het overzicht