Veelgestelde vragen

Producten

Een energieprijs bestaat uit verschillende onderdelen zoals de kost voor de energie (= energiekost), de distributie- en transportkosten, de wettelijke taksen, heffingen en toeslagen. Deze kunnen op regelmatige basis wijzigen en die schommelingen worden ook doorgerekend aan de klant. Hoe de prijs zal evolueren is vooraf niet duidelijk. Het is een beetje zoals een hypotheeklening met variabele rente: U start met een aantrekkelijk tarief, maar dat kan later veranderen.
Bij Eni kunt u alleen nog kiezen voor een vaste energiekost gedurende de volledige looptijd van uw contract. Prijsschommelingen in de energiekost worden u dan niet doorgerekend.

Een tweevoudige meter is nuttig als u gebruik wilt maken van het dagtarief én het voordelige nachttarief.

U kunt aan uw distributienetbeheerder vragen wanneer er aardgas in uw straat zal komen. Eni kan hier helaas niets aan veranderen. Zodra er een aardgasleiding in uw straat ligt, kunt u wél bij ons terecht.

Overstappen naar groene energie kost u geen moeite. Uw aansluitingen en installaties blijven onveranderd en u krijgt elektriciteit zoals u gewoon bent. Als eindafnemer merkt u in de praktijk geen verschil tussen duurzame en conventionele stroom. De stroom is identiek. Alleen de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt, is verschillend.

Alle groene energie van Eni is gegarandeerd door groen certificaten. Zo bent u er zeker van dat deze energie 100% duurzaam geproduceerd is.

Terug naar het overzicht

 

Contract

Ja. Eni houdt rekening met de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Zo vermijden we dat u als residentiële klant een verbrekingsvergoeding moet betalen.

Kiest u voor Eni, dan kiest u voor betrouwbaarheid, innovatieve producten en diensten, transparante facturen en scherpe prijzen.

De overstap naar een nieuwe leverancier heeft helemaal geen gevolgen voor uw aansluitingen of kabels of welke technische installatie dan ook. Het enige wat u moet doen om naar een andere leverancier over te stappen is een nieuw leveringscontract afsluiten. Als u een nieuwe leverancier kiest, stuurt het meteropnamebedrijf u een brief met de vraag uw meterstanden zelf door te geven via brief, telefoon of internet. Daarvoor hoeft u niets extra te betalen.

Overstappen naar een andere leverancier verandert niets aan uw bestaande installatie(s). Uw distributienetbeheerder zorgt er immers voor dat u stroom blijft krijgen. Als u overstapt naar Eni zijn wij als energieleverancier verplicht uw distributienetbeheerder hiervan op de hoogte te brengen. Pas zodra wij een goedkeuring krijgen van deze instantie mogen wij u onze energie leveren en aanrekenen. U kunt dus met een gerust hart overstappen.

De huidige algemene voorwaarden vindt u hier. Eni heeft het akkoord over de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt getekend. Dit akkoord werd opgemaakt om een aantal praktijken van de actoren van de energiemarkt te doen overeenstemmen, o.a. voor wat betreft de verkoopstechnieken, de prijsinformatie, de leverancierswissel, de verhuizen, de algemene voorwaarden, de facturering en de klachtbehandeling. De meest recente versie van dit akkoord kunt u op de site van de FOD Economie raadplegen.

Terug naar het overzicht

 

Verhuizen

Dit is heel eenvoudig :

 • U neemt contact op met uw distributienetbeheerder voor het installeren van de meters.
 • Na plaatsing en keuring van de energiemeters zal uw distributienetbeheerder u de ean-code(s) bezorgen.
 • U tekent een contract bij Eni met vermelding van de ean-code(s).
 • U maakt een afpraak met uw distributienetbeheerder voor het openen van de energiemeter(s).
 1. U tekent een contract bij Eni met vermelding van de ean-code(s).
 2. Bezorg ons de ean-code ? en of meternummer ?
 3. Maak een afspraak met uw distributienetbeheerder om de meter(s) te activeren.

Dit is heel eenvoudig. Klik hier en wordt klant in 1-2-3.

U neemt contact op met uw distributienetbeheerder.
Zodra de distributienetbeheerder u de ean-code heeft bezorgd, kan u een contract bij Eni tekenen.

Neem hiervoor contact op met ons op het nummer 0800 21 031. Eén van onze specialisten helpt u graag verder.

Alvorens u een contract bij Eni ondertekent, dient u te controleren of de energie al dan niet is inbegrepen in de huurprijs. Maak hieromtrent duidelijke afspraken met uw verhuurder.

Op dit moment is er geen commercieel aanbod in Brussel voor particulieren.

Terug naar het overzicht

 

Extra diensten

Slimme thermostaat Anna

Als Anna nieuw is, moet ze uw huis nog leren kennen. Anna houdt bij hoe snel uw huis opwarmt en zal hieruit leren. Daarom kan het zijn dat ze in het begin te veel of te weinig verwarmt. Na een week weet Anna hoe ze uw huis zo efficiënt mogelijk op temperatuur brengt.
Het vlammetje op het scherm van Anna geeft niet alleen aan wanneer ze het huis verwarmt. Het vlammetje verschijnt ook wanneer u de warmwaterkraan opendraait. Of Anna is mogelijk aan het voorverwarmen om de temperatuur van een ingesteld schakelpunt (schema) te bereiken. Het kan ook zijn dat de synchronisatie wat traag verloopt.
Het schema staat boven alles, zoals de voorgeprogrammeerde statussen en geofence, vergeet dus niet om het schema uit te zetten. Als u een voorgeprogrammeerde status wilt selecteren of geofencing wilt inschakelen, verandert u deze status wanneer u verbonden bent met uw eigen Wifi-netwerk. Mocht u de temperatuur op afstand nog willen aanpassen, kunt u Anna handmatig kouder of warmer zetten.
Anna blijft met de Smile praten en in de Smile zit een (beperkt) geheugen. De thermostaat zal zich dus aan het ingestelde schema houden en is daarnaast ook nog lokaal (aan het toestel zelf) te bedienen. Op afstand bedienen via de app lukt niet, ook functies die gebruik maken van internet, zoals geofencing, zijn dan tijdelijk niet beschikbaar.
Als het scherm niet goed reageert, kunt u Anna opnieuw instellen, zodat de sensor opnieuw wordt afgesteld. Dit kan op 2 manieren:
 • Via de Anna webpagina: ga via het menu naar “Instellingen” > “Systeeminstellingen” en kijk onder apparaat instellingen. Klik op de knop “Kalibreer” achter aanwezigheidssensor. Anna gloeit oranje op en het scherm gaat uit: Anna stelt de infraroodsensor opnieuw af.
 • Via Anna zelf: raak de linker knop voor 5 seconden aan en laat los. Anna gloeit oranje op en het scherm gaat uit: Anna stelt de infraroodsensor opnieuw af.
Ja, u kunt Anna overal en altijd aansturen met behulp van een app (smartphone en/of tablet). Of u laat het regelen door de ‘geo-fence’ functie. Hiermee schakelt Anna zichzelf uit als u weg bent en aan als u op weg naar huis bent. Ze signaleert het als u binnen of buiten een bepaalde straal van uw huis komt.
 • Controleer of de functie “Op Afstand” ingeschakeld staat: dit moet u doen terwijl u met het wifi netwerk van thuis verbonden bent (en uw smartphone dus ingelogd is op hetzelfde wifi netwerk als de Smile). Ga hiervoor in de Anna-app via het menu naar “Instellingen” en selecteer “Smile”. Zet “Op afstand” aan. Controleer dit ook op de Anna-webpagina via “Instellingen” > “Systeeminstellingen”.
 • Om Anna buitenshuis te kunnen bedienen, is het noodzakelijk dat Anna verbinding maakt met de Plugwise-server. Alleen dan is het mogelijk gebruik te maken van het buitenshuis bedienen. Buitenshuis bedienen wordt mogelijk gemaakt door middel van een Cloud-service, hierbij zijn uw gegevens altijd anoniem en worden via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd. 
Mag Anna geen verbinding maken met de Plugwise servers? Dit kunt u aanpassen via de Anna-webpagina via “Instellingen” > “Systeeminstellingen”. Het is dan helaas niet mogelijk voor ons de service van het buitenshuis bedienen te ondersteunen.
 • Reset de Smile (Druk gedurende 5 seconden op het zwarte knopje op de Smile tot het WLAN-lampje begint te knipperen).
 • Wacht tot de Smile heropgestart is.
 • Klik vervolgens Anna los van het montagedeel op de muur, controleer de draden, en plaats Anna weer terug (klik).
Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten voor de aankoop en installatie van Anna . Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen die per kwartaal worden gefactureerd.

Terug naar het overzicht

 

Ketelonderhoud

In Vlaanderen en Wallonië is de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud (respectievelijk de controle) van de verwarmingsketel. Bent u huurder, dan is het dus aan u om het nodige te doen.
Blijkt naar aanleiding van een onderhouds- of controlebeurt dat er werken uitgevoerd moeten worden aan de verwarmingsinstallatie of indien de ketel aan vervanging toe is, dan dient u uw huisbaas een kopie te bezorgen van het interventierapport, waarop de technicus aangeeft welke aanpassingen moeten gebeuren. De huisbaas heeft vervolgens 3 maanden tijd om de installatie in orde te brengen. De eigenaar is overigens ook verantwoordelijk voor de verplichte keuring van een nieuw toestel bij ingebruikname.
U doet er alleszins goed aan uw huisbaas steeds een duplicaat te bezorgen van uw onderhoudsattest, ook indien er geen opmerkingen zijn. Omgekeerd, indien u nieuwe huurder bent, kunt u een duplicaat van de laatste 2 onderhoudsattesten opvragen bij de verhuurder.
Omdat u als huurder alle belang heeft bij een goed onderhouden verwarmingsketel, doet u er goed aan de eigenaar ervan te verzekeren dat uw ketel regelmatig wordt onderhouden en uw medewerking te verlenen wanneer er een technicus moet langs komen.
Tip: Lees er zeker uw huurovereenkomst op na: deze kan eventueel aanvullende verplichtingen opleggen aan u als huurder.
Een Eni onderhoudsplan kan pas starten nadat er een succesvol eerste onderhoud heeft plaatsgevonden. Kiest u voor een jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoudsplan van Eni, dan vangt de eerste looptijd van 12 respectievelijk 24 maanden dus aan op de dag dat uw eerste onderhoud werd uitgevoerd door de technicus van Eni. Het onderhoudsplan wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 of 24 maanden, tenzij u uw contract opzegt uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag of tenzij de voorwaarden van uw contract wijzigen. In dit laatste geval brengen wij u daar minimaal 3 maanden voor de vervaldag van op de hoogte en kunt u uw contract desgewenst opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag.
De onderhoudsbeurt zal ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst ingepland worden, tenzij u overeenkomt om het onderhoud op een later tijdstip uit te laten voeren.
Alle kosten van het onderhoud, zowel verplaatsingskosten, werkuren als kleine materialen en onderdelen die gebruikt worden tijdens het onderhoud, zijn inbegrepen in de prijs die u aan Eni betaalt. U hoeft hiervoor niets te betalen aan de onderhoudstechnicus.
Laat u bijkomende herstellingen uitvoeren die buiten het normale onderhoud vallen, dan zal de technicus u daarvoor een prijsopgave bezorgen en deze pas uitvoeren nadat u uw akkoord heeft gegeven. Zulke bijkomende kosten regelt u rechtstreeks met de technicus.
Ja, dat kan bij uitzondering gebeuren. De onderhoudstechnicus is persoonlijk verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderhoud. Hij zal altijd een ketelcheck inclusief veiligheidscontrole uitvoeren waarbij hij de omgeving en de goede werking van uw verwarmingsketel evalueert.
Stelt de technicus tijdens de ketelcheck vast dat uw installatie niet reglementair werd geïnstalleerd, de luchtaanvoer of de rookafvoer niet in orde is of dat hij niet veilig aan uw ketel kan werken, dan mag hij weigeren om het eigenlijke onderhoud uit te voeren.
Het niet laten onderhouden van een centrale verwarmingsketel op aardgas of stookolie wordt beschouwd als een milieumisdrijf. Voor milieumisdrijven wordt bij de vaststelling een proces-verbaal opgesteld. Het parket moet binnen een termijn van 180 dagen beslissen of u strafrechtelijk vervolgd wordt (gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete) of niet. In dit laatste geval kan wel nog een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd worden (met een maximum voorzien op 250.000 euro). Beslist het parket om wel strafrechtelijk te behandelen, kan dit leiden tot strafrechtelijke geldboeten en/of gevangenisstraffen of een minnelijke schikking.
Kunt u geen geldig onderhoudsattest en/of verwarmingsauditrapport voorleggen, dan wordt dit beschouwd als een milieu-inbreuk. Bij de vaststelling van een milieu-inbreuk volgt geen strafrechtelijke vervolging. Milieu-inbreuken worden via bestuurlijke weg gehandhaafd via een zgn. bestuurlijke maatregel en/of exclusieve bestuurlijke geldboete.
Maar zo ver hoeft het niet te komen indien u een onderhoudsplan heeft bij Eni: wij houden uw laatste onderhoudsattesten bij en kunnen u een duplicaat bezorgen indien u daarom vraagt.
Tijdens het onderhoud kan het gebeuren dat de technicus een gebrek vaststelt waarvoor een herstelling nodig is die buiten het normale onderhoud valt. Indien het een kleine herstelling betreft, waarvoor hij de tijd en de nodige onderdelen beschikbaar heeft, zal hij u opgeven hoeveel de herstelling kost en die – na uw akkoord – onmiddellijk uitvoeren. De extra kosten van de herstelling regelt u rechtstreeks met de technicus.
Gaat het om een grotere herstelling, dan dient u een afspraak te maken met onze hersteldienst of kunt u aan uw eigen installateur vragen om de herstelling uit te voeren.
Afhankelijk van de ernst van het defect, zal de technicus al dan niet wachten met de uitvoering van het onderhoud tot de herstelling gebeurd is.
Op de eerste factuur vindt u de eenmalige kosten van uw eerste ketelonderhoud. Deze factuur bevat ook uw eerste maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.
Op de volgende facturen vindt u enkel uw maandelijkse bijdragen, die per kwartaal worden gefactureerd.

Terug naar het overzicht