Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragenElektronische facturatie

Wat is een elektronische factuur?
Dat is een factuur die u via e-mail ontvangt in plaats van per brief.
Hoe kan ik mijn facturen en andere communicatie via e-mail ontvangen?
U kunt dit hier activeren
Krijg ik alle communicatie van Eni via e-mail als ik deze dienst activeer?
Ja. Als u kiest voor elektronische facturatie, dan krijgt u uw contractbevestigingen, contracthernieuwingen en alle facturen via e-mail. Dit is gratis.
Hoe betaal ik mijn elektronische factuur?
 • U betaalt via overschrijving?
  Klik op de betaalknop in de e-mail en bevestig de betaling. Nadien krijgt u een bevestigingsmail.

 • U betaalt via domiciliëring of via kredietkaart?
  U moet niets doen. We bieden het bedrag aan uw bank aan op de datum die op uw factuur staat.
Kan ik mijn facturen opnieuw via brief krijgen?
Ja, dat kan op elk moment. Klik gewoon hier. Alleen voor klanten met het tariefplan eni link 1 jaar kan hiervoor een kost aangerekend worden.Jaarafrekening

Wat is de jaarafrekening?
Dat is de afrekening die u krijgt na de jaarlijkse meteropname door uw distributienetbeheerder. Als het totaal van de voorschotten die u al betaalde lager is dan uw jaarafrekening, dan moet u het verschil bijbetalen. Als u te veel betaalde, dan storten we u het verschil terug of verrekenen we het op uw volgende voorschotfactuur. Op basis van dat werkelijke verbruik herrekenen we ook uw voorschotbedrag voor de volgende verbruiksperiode. Uiteraard kunt u dit nieuwe voorschotbedrag zelf ook altijd aanpassen in My Eni.
Hoe wordt de jaarafrekening berekend?
Eni krijgt elk jaar uw meterstanden van uw distributienetbeheerder. Zo kennen wij uw werkelijke verbruik. Als het totaal van de voorschotten die u al betaalde lager is dan uw jaarafrekening, dan moet u het verschil bijbetalen. Als u te veel betaalde, dan storten we u het verschil terug of verrekenen we het op uw volgende voorschotfactuur. Bekijk de video voor meer uitleg.
Wie is verantwoordelijk voor de meteropname en de verwerking van die gegevens?
Dat is de exclusieve bevoegdheid van uw distributienetbeheerder.
Als ik de meterstanden van mijn aardgas van elkaar aftrek, klopt het verbruik niet. Hoe komt dit?
Uw aardgasverbruik wordt gemeten op de gasmeter. Die meet in kubieke meter (m³). Op uw factuur wordt m³ vaak omgezet in kWh, via een formule op maat van uw situatie. Als u meer informatie wilt over de berekeningswijze, contacteer dan uw distributienetbeheerder.
Kan ik ervoor zorgen dat ik niet moet bijbetalen op mijn jaarafrekening?
In My Bill Coach kunt u elk kwartaal uw meterstanden invullen. Zo krijgen wij een beter beeld van uw werkelijke verbruik. En als u wilt, passen we hiermee uw voorschotbedrag aan. Het doel is u een jaarafrekening te bezorgen waarop u niets meer moet bijbetalen. Let wel: De meterstanden die u ingeeft, vervangen de officiële meteropname van uw distributienetbeheerder niet. Geef dus zeker alle gegevens door waar uw distributienetbeheerder u om vraagt. Voor uw jaarafrekening moeten wij steeds de officiële meteropname van uw distributie-netbeheerder gebruiken. Wijken die gegevens sterk af van wat u hier ingeeft, contacteer ons dan even.Voorschotfactuur

Hoe wordt mijn voorschotfactuur berekend?
 • U bent net klant bij Eni
  Eni kent uw werkelijke verbruik niet. We maken dus een schatting op basis van het historische verbruik van uw woning. Die gegevens krijgen we van uw distributienetbeheerder.
 • U bent al Eni-klant en kreeg al een jaarafrekening
  Eni kent uw werkelijke verbruik. Op basis daarvan berekenen we het nieuwe bedrag van uw voorschotfacturen.
We vermenigvuldigen in beide gevallen dat verbruik met:
 • de energiekosten
 • de geschatte transport- en distributiekosten
 • de taksen en toeslagen
Zo bekomen we de totale kost van uw energieverbruik voor de komende periode. Die delen we door het aantal maanden tot de volgende meteropname. Dat is uw maandelijkse voorschotbedrag. Naast uw verbruik houden we o.a. ook rekening met:
 • de evolutie van de voorziene kosten*
 • de seizoeneffecten (in de winter verbruikt u immers meer energie dan in de zomer)
Bent u net verhuisd? Dan maken we een schatting op basis van het historische verbruik van uw nieuwe woning. Die gegevens krijgen we van uw distributienetbeheerder. U kunt ook de video bekijken voor meer uitleg.

*Als u gekozen hebt voor een product met een vaste energiekost, dan wordt er uiteraard geen rekening gehouden met deze parameter in de berekening.

Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?
Jazeker. U kunt dit zelf doen. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Daar kiest u direct zelf een nieuw voorschotbedrag. U kunt ook eerst uw meterstand ingeven via My Bill Coach om op basis daarvan uw voorschotbedrag aan te passen.
Verandert mijn voorschotfactuur als ik verhuis?
Ja. Uw nieuwe voorschot wordt berekend op basis van het historische verbruik van uw nieuwe woning. Uiteraard kunt u dit zelf altijd aanpassen in My Eni.
Waar kan ik mijn openstaande saldo terugvinden?
In My Eni kunt u in de rubriek ‘Mijn Facturen’ uw openstaande saldo raadplegen. Dit saldo is de totale som, inclusief eventuele betaalafspraken en aanmaningskosten. Zowel van uw elektronische facturen als van de facturen die u eerder via de post ontving.Domiciliëring & SEPA

Betalen per domiciliëring. Het is eenvoudig en gemakkelijk!
 1. Het is gemakkelijk: Uw betalingen gebeuren immers automatisch én u vermijdt onnodige administratieve kosten
 2. U kunt uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig en direct activeren via My Eni. Eni regelt verder alles voor u.
Waarom kiezen voor domiciliëring?
Dankzij een domiciliëring vergeet u nooit meer een betaling en vermijdt u onnodige administratieve kosten. Wij debiteren bovendien het bedrag pas op de vervaldag van de factuur. Zorg er wel voor dat er voldoende geld op uw rekening staat.
Hoe kan ik mijn domiciliëring activeren?
U activeert uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig zelf via My Eni.
Wat is SEPA?
SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’. Het is een eengemaakte Europese betaalruimte (de 27 EU-landen + 4 bijkomende landen) waarin alle burgers en bedrijven op precies dezelfde manier kunnen betalen (overschrijvingen, domiciliëring, betaalkaarten).
Wat zijn de gevolgen van de Europese domiciliëring (SEPA)?
In plaats van uw bank, is Eni nu verantwoordelijk voor de activering en het onderhoud van uw domiciliëring. U bent hierbij uitgebreid beschermd door de wet. Hier leest u meer.
Wat verandert SEPA voor mij als klant?
Eni zet uw domiciliëring automatisch om naar het Europese formaat. U vindt uw unieke Europese mandaatnummer op uw factuur. Zelf moet u niets doen.Aanmaning

Moet ik de herinnering ook betalen ?
Ja. Wie een betaling mist, krijgt een herinnering en die moet ook betaald worden. Breng dus zo snel mogelijk alle achterstallige bedragen in orde, inclusief die van de herinnering.
Wat is mijn openstaand saldo bij Eni?
In My Eni kunt u uw openstaand saldo raadplegen in de rubriek ‘Facturen’. Dit saldo bevat ook de gemaakte betaalafspraken en aanmaningskosten. Als u via domiciliëring betaalt, zal dit saldo op de vervaldatum van uw factuur aan uw bank worden aangeboden. Betaalt u via overschrijving, dan kunt u dit saldo in één keer vereffenen via de betaalknop.Zonnepanelen

Kan ik mijn voorschotbedrag laten herrekenen als ik zonnepanelen installeer?
Als u zonnepanelen installeert, hebt u 2 opties:

 • U wacht op uw eerstvolgende jaarafrekening. Zo ziet u meteen welke impact uw zonnepanelen hebben op uw jaarverbruik. Op basis daarvan berekenen we uw nieuwe maandelijkse voorschot.


 • U vraagt onze facturatiedienst om direct uw nieuwe voorschot te berekenen. Hiervoor hebben we wel de volgende informatie nodig:
  1. Het ogenblik waarop uw PV-installatie operationeel wordt of geworden is.
  2. Het piekvermogen van uw installatie.
Moet ik Eni verwittigen als ik zonnepanelen installeer?
Nee, behalve als u uw voorschotten wil laten herrekenen. Wilt u zeker zijn dat uw elektriciteitsteller geschikt is voor een PV-installatie? Neem dan contact op met uw distributienetbeheerder
Hoe geraak ik aan groenestroomcertificaten?
Als u een PV-installatie hebt, kunt u groenestroomcertificaten aanvragen bij de regionale regulator VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) of Brugel (Brussel). Die certificaten worden toegekend vanaf de dag dat uw installatie officieel goedgekeurd werd.

Opgelet: in elke regio geldt een maximumtermijn tussen het moment van de goedkeuring en de ontvangst van uw dossier. Wacht dus niet te lang!
Koopt Eni mijn groenestroomcertificaten over?6% btw-verlaging

Waarop is het btw-tarief van 6% van toepassing?
Het verlaagde btw-tarief van 6% is enkel van toepassing op het elektriciteitsverbruik van gezinnen. Voor aardgas blijft het tarief 21% gelden, net zoals voor ondernemingen, vzw’s, zelfstandigen, openbare diensten, natuurlijke personen… met een professioneel elektriciteitscontract
Geldt de btw-verlaging op alle delen van mijn elektriciteitsfactuur?
Ja. Het verlaagde btw-tarief van 6% geldt voor alle componenten:
 • energiekost
 • nettarieven (distributie- en transmissiekosten)
 • taksen, toeslagen en heffingen
Waarom geldt de btw-verlaging alleen voor elektriciteit en niet voor aardgas?
Dat is een beslissing van de federale regering.
Vanaf en tot wanneer geldt het nieuwe btw-tarief voor elektriciteit?
Het nieuwe btw-tarief is geldig vanaf 1 april 2014. Eind 2015 zal de federale regering de maatregel evalueren en beslissen of hij verlengd wordt.
Kom ik in aanmerking voor de btw-verlaging naar 6%?
De btw-verlaging geldt voor alle particuliere klanten die elektriciteit kopen voor huishoudelijk gebruik.
Wat moet ik doen om van de btw-verlaging te genieten?
Helemaal niets. Eni past het verlaagde btw-tarief van 6% automatisch toe op uw voorschotfactuur.
Ik behoud liever het huidige bedrag van mijn voorschotten.
Dat kan. Eni past automatisch het verlaagde btw-tarief toe op uw voorschotfactuur.
Maar natuurlijk kunt u uw voorschotbedrag altijd aanpassen via My Eni
Hoe wordt de btw-verlaging doorgevoerd op de jaarafrekening?

Voor particuliere klanten factureren we het elektriciteitsverbruik tot en met 31 maart 2014 met 21% btw op de jaarafrekening. Vanaf 1 april 2014 passen we het verlaagde btw-tarief van 6% toe.

 

 

 

Ik woon in een appartementencomplex. Geniet ik van de btw-verlaging?
Ja, we passen het verlaagde btw-tarief van 6% toe voor het elektriciteitsverbruik op uw naam.
Ik heb een sociaal tarief of budgetmeter. Geniet ik van de btw-verlaging?
Uiteraard.
Geldt de btw-verlaging voor leegstaande gebouwen?
Ja, maar enkel voor residentiële elektriciteitscontracten.
Ik koop elektriciteit voor gemengd gebruik (gedeeltelijk privé en gedeeltelijk voor mijn zaak). Wat nu?
Hebt u een residentieel contract? Dan geniet u automatisch van het verlaagde btw-tarief van 6%. Professionele contracten blijven onderworpen aan 21% btw.
Ik koos ervoor geen tussentijdse facturen te krijgen. Waarom krijg ik nu plots wel een factuur?
Bij elke tariefwijziging (zoals deze btw-verlaging) zijn we wettelijk verplicht u eenmalig een factuur te sturen. Verder krijgt u enkel uw jaarlijkse afrekeningen, zoals gevraagd.Bijkomende aansluiting

Hoe regel ik een bijkomende aansluiting voor aardgas en/of elektriciteit?
Hier vindt u de uitleg hoe u een bijkomende aansluiting aanvraagt voor uw huidige adres of voor een tweede adres.
Hoe snel kan Eni elektriciteit of aardgas beginnen leveren?
Dat kan binnen de 2 werkdagen. We spreken dit gewoon samen af.
Kan ik nu al een contract afsluiten en de facturatie pas laten beginnen zodra de installatie in orde is?
Jazeker. We kunnen dit gewoon samen afspreken.
Ik vind dit toch allemaal heel ingewikkeld. Wat moet ik doen?
We helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op.Algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden van het energieleveringscontract met Eni?
De huidige algemene voorwaarden vindt u hier.Eni home services

Wat is Eni home services?
Hier vindt u alle informatie.
Hoe kan ik Eni Home Services activeren?
Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’. Als u recht hebt op Eni home services, kunt u het daar activeren.Tariefplannen

Wat is een vaste energiekost?
Dan verandert de energiekost van uw tariefplan niet gedurende de hele duur van uw contract, zelfs al stijgen de energieprijzen. U verandert uiteraard van tariefplan wanneer u zelf maar wilt.
Wat bedoelt Eni met een vaste/variabele prijs?
Heeft u een variabele prijs, dan kan die 4 maal per jaar stijgen of dalen in functie van prijsschommelingen in de energiemarkten. Nieuwe klanten kunnen bij Eni enkel nog kiezen voor een vaste energiekost, zodat zij beschermd zijn tegen prijsschommelingen gedurende de hele duur van hun contract. U kunt op elk moment kiezen om over te stappen van een variabele naar en vaste prijs.
Hoe verander ik van tariefplan?
Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’.Groene stroom

Heeft overstappen naar groene energie gevolgen voor mijn aansluitingen en installaties?
Neen. Uw aansluitingen en installaties blijven onveranderd. Alleen de manier waarop uw elektriciteit wordt opgewekt, is anders.
Is mijn groene stroom gegarandeerd?
Onze groencertificaten garanderen dat alle groene energie van Eni 100% duurzaam is.Sociaal tarief

Wat is het sociaal tarief?
Een gunstiger tarief dan de commerciële tarieven op de markt, vastgelegd door de Creg - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas - (http://www.creg.be) aan een maximale prijs per kWh en dus ook gelijk bij elke energieleverancier.
Wanneer kan ik van het sociaal tarief genieten?
U hebt recht op een sociaal tarief als een van de volgende voorwaarden van toepassing is op uw huidige leefsituatie:
 • een leefloon van het OCMW
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • een tegemoetkoming voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 66%
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten
 • een integratietegemoetkoming voor gehandicapten
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • een financiële steun van het OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.
 • een financiële steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste genomen wordt op basis van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965
 • als het om een kind gaat met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.
Als u recht hebt, wordt het sociaal tarief automatisch toegekend. In sommige gevallen gebeurt dat niet automatisch en krijgt u elk jaar een attest van één van deze instanties:
 • de Rijksdienst voor Pensioenen
 • de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
 • het OCMW-kantoor in uw gemeente.
Bezorg ons dit attest zo snel mogelijk: Eni klantendienst, postbus 5400, 1800 Vilvoorde.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD economie.
Ik heb recht op het sociaal tarief, maar heb geen geldig attest. Wat moet ik doen?
Vraag uw attest aan een van deze instanties en bezorg het ons zo snel mogelijk. Wij doen de rest.
 • de Rijksdienst voor Pensioenen: Zuidertoren - 1060 Brussel, Tel.: 02-529 30 02, E-mail: info@rvponp.fgov.be
 • de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap: Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – bus 150 - 1000 Brussel, Tel.: 02-507 87 99, E-mail: handiN@minsoc.fed.be
 • het OCMW-kantoor in uw gemeente
Bezorg ons dit attest zo snel mogelijk: Eni klantendienst, postbus 5400, 1800 Vilvoorde.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD economie.
Wat gebeurt er met mijn factuur als ik geen recht meer heb op het sociaal tarief?
Dan factureren we u weer volgens het tariefplan waarvoor u oorspronkelijk intekende.
Ik heb een aangepaste factuur voor de rechtzetting van het sociaal tarief gekregen. Waarom?
Wij hebben geen geldig document van u ontvangen om ook dit jaar van het sociaal tarief te genieten. We moeten u dus factureren volgens het tariefplan waarvoor u oorspronkelijk intekende. De verbruiksperiode die ten onrechte aan het sociaal tarief is aangerekend, hebben we rechtgezet met deze factuur.

Hebt u toch recht op sociaal tarief? Bezorg ons uw attest dan zo snel mogelijk:

Eni klantendienst, postbus 5400, 1800 Vilvoorde.Contract opzeggen bij Eni

Een beter aanbod gekregen?
Ga na of het aanbod echt wel voordeliger is. Vaak worden alleen de nieuwe, actuele tariefplannen onderling vergeleken. Maar dat zegt niets over uw oude, geldende Eni-tariefplan. Let er dus op dat uw oude Eni-tariefplan niet vervangen wordt door een duurder, nieuw tariefplan elders.

Doe de tariefplan-check, want het is niet eenvoudig om verschillende aanbiedingen te vergelijken. Bel ons daarom even op voor een open en vrijblijvende vergelijking. Of laat u gratis opbellen door Eni. Bel 078 15 28 28 (zonaal tarief). Of vul dit formulier in en wij bellen u gratis op.
Wat check ik best voordat ik overstap?
Controleer volgende zaken:
 • Is het aanbod gebaseerd op het werkelijke verbruik van uw huishouden? En niet op een gemiddelde gebruik. Het gemiddelde verbruik kan immers lager uitvallen dan uw werkelijke verbruik.
 • Hoe werd uw nieuwe voorschotbedrag berekend? Is dat op basis van een periode met alleen maar zomermaanden? Tip: baseer u enkel op uw werkelijke, jaarlijkse verbruik.
 • Welke kosten zitten allemaal in het aanbod? Zijn de netwerkkosten, belastingen en andere beheerskosten erin verwerkt?
 • Let op met promoties en kleine lettertjes.
 • Biedt het aanbod u een vaste of een variabele energiekost? Hou er rekening mee dat een variabele energiekost verschillende keren per jaar kan worden aangepast.
U twijfelt? Bel 078 15 28 28 (zonaal tarief). Of vul dit formulier in en wij bellen u gratis op.
Gaat u samenwonen?
Dan hebt u natuurlijk maar één energieleverancier nodig. Contacteer ons even om te zien wat wij voor u beide in petto hebben. Bel de klantendienst op 078 15 28 28 (zonaal tarief).
Wenst u op te zeggen in verband met een overlijden?
Onze deelneming met uw verlies. U neemt best direct contact met ons op om alles in orde te brengen. U kunt het contract laten stopzetten of op een andere naam verderzetten. Bel de klantendienst op 078 15 28 28 (zonaal tarief).
Moet u een opzegvergoeding betalen?
Als u uw contract opzegt, ook al is dit voor het einde van uw contract, dan betaalt u als particuliere klant geen opzegvergoeding.
Hoe opzeggen?
U deelt Eni best schriftelijk mee dat u uw contract opzegt. Stuur een aangetekende brief naar: Eni klantendienst, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde.Stroomonderbreking

Kan Eni me een continue stroomvoorziening garanderen?
De verantwoordelijke voor het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet is Elia. Of u nu klant bent bij Eni of bij een andere leverancier, dat maakt geen verschil op het vlak van leveringszekerheid. De regio waar u woont is mogelijk wel van belang. Elia stelt alles in het werk om stroomonderbrekingen te voorkomen, maar kan niet garanderen dat ze niet zullen voorkomen. Ook Eni kan dat dus niet garanderen. Om de elektriciteitsbevoorrading te begrijpen en te weten wat een elektriciteitstekort voor u kan betekenen, kunt u de volgende websites raadplegen :
Maakt het uit bij welke leverancier ik klant ben?
Neen. Of u nu klant bent bij Eni of bij een andere leverancier, dat maakt geen verschil op het vlak van leveringszekerheid. Het is immers Elia, actief in gans België, die verantwoordelijk is voor het evenwicht tussen de vraag en het aanbod op het ganse grondgebied.
Welk advies kan Eni me geven om de impact zoveel mogelijk te beperken?
Heeft het bijvoorbeeld zin om een generator aan te kopen? Wat u het best kan doen, is de raad van de verschillende overheden en marktspelers opvolgen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat u bepaalde energieverslindende toestellen op bepaalde ogenblikken best niet gebruikt (zoals een wasmachine, een afwasmachine, een strijkijzer). Dat zal vooral gevraagd worden op ogenblikken dat voor een stroomonderbreking gevreesd wordt. Volgens de info die we vandaag hebben, zouden de afzonderlijke stroomonderbrekingen beperkt blijven in de tijd. Rekening houdend met die hypothese lijkt een noodgenerator voor een gewoon gezin niet noodzakelijk en erg duur in aankoop, onderhoud en verbruik. Dat kan natuurlijk anders zijn als u bepaalde professionele activiteiten uitoefent waarbij u zelfs voor korte tijd niet zonder stroom mag vallen.
Heeft het nog zin om energiebesparende maatregelen te nemen?
Dat is inderdaad zinvol. Hoe minder energie u verbruikt, hoe kleiner de kans op stroomonderbrekingen. Daarnaast levert energiebesparing u ook financieel wat op: want de goedkoopste kWh is degene die u niet verbruikt. Advies over een verantwoordelijk energieverbruik vindt u op deze websites:
Ik heb zonnepanelen. Ben ik dan niet beschermd tegen stroomonderbrekingen?
Het overgrote deel van de zonnepanelen-installaties zijn niet uitgerust om zogenaamd "autonoom" te draaien. Zij hebben altijd een verbinding nodig met een werkend stroomnet om elektriciteit te kunnen produceren. Wellicht helpen zonnepanelen u dus niet uit de nood bij een stroomonderbreking. Bovendien worden de stroomonderbrekingen vooral gevreesd tijdens de avond, op koude, bewolkte en windstille dagen. Dan zullen zonnepanelen sowieso niet veel kunnen produceren.
Gaan de elektriciteitsprijzen stijgen door de mogelijke stroomonderbrekingen?
Dat is inderdaad mogelijk. Hebt u een contract met vaste prijs, dan bent u echter beschermd tegen prijsstijgingen tijdens de hele contractduur. Hebt u geen dergelijk contract, dan kunt u daar uiteraard nu wel voor kiezen.
Ik heb een vaste prijs. Ben ik dan beschermd tegen eventuele prijsstijgingen?
Met een vast tarief bent u inderdaad beschermd tegen prijsstijgingen tijdens de hele contractduur.
Welke regio's of gemeentes zullen door de stroomonderbrekingen beïnvloed worden?
Elia en de federale overheid hebben heel wat informatie hierover vrijgegeven, die uitgebreid door de media is overgenomen. Neem alvast een kijkje op:
Ik ben een beschermde klant. Wordt er voor mij een uitzondering gemaakt?
Beschermde en niet-beschermde klanten worden op dezelfde manier behandeld op het vlak van stroomonderbrekingen. Als particuliere klanten zonder stroom zouden worden gezet, kan dit enkel per regio gebeuren, en niet per type klant of per leverancier.
Ik heb eni home services / eni pro assistance. Dekt dat ook de schade veroorzaakt door stroomonderbreking?
Neen. De stroomonderbrekingen waarvan sprake kunnen immers niet verholpen worden door een elektricien of een andere hulpverlener, maar enkel door Elia op het Belgische niveau. Lees hierover meer op de blog van Europ-Assistance.
Zal ook in mijn straat de stroom worden afgeschakeld?
Het voorziene afschakelplan bevat zes schijven. Als er een energietekort dreigt heerst en de maatregelen om het verbruik te doen dalen niet helpen, zal een eerste schijf zonder stroom gezet worden. In principe worden eerst de straten in schijf 6 afgeschakeld, indien nodig daarna in schijf 5, enz. De opzettelijke stroompannes zouden voornamelijk tussen 17 en 20 uur plaatsvinden, en zullen naar verluidt maximaal drie uur duren.

Op de website van Eandis vindt u of uw straat effectief op het afschakelplan staat, en in welke schijf die zit. Als uw woonplaats effectief op de lijst staat, wil dat echter nog niet zeggen dat u ook echt zonder stroom gezet zal worden. Veel hangt af van de manier waarop de netten op dat moment geschakeld zijn, en of de vertreklijn/cabine waarmee u verbonden bent wel of niet in dienst blijft. Maar de lijst - die later nog gewijzigd kan worden - is in ieder geval een goede indicatie.

Zie http://www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htmVerhuis melden

Wanneer meld ik mijn verhuis?
Van zodra u concrete verhuisplannen hebt. Melden kan heel eenvoudig door in te loggen op My Eni en naar de rubriek ‘Verhuis’ te gaan.
Hoe kan ik mijn verhuisgegevens melden aan Eni?
U kunt uw verhuis melden via My Eni. Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’. Nog meer informatie vindt u hier.
Kan ik mijn nieuwe woning reeds aansluiten terwijl ik nog een tijdje verblijf in mijn oude woning?
Ja. Dat is geen enkel probleem. Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij in dat uw nieuwe woning eerst nog even leeg zal staan.
In mijn nieuwe woning ligt er een aardgasaansluiting. Die had ik voordien niet. Kan ik daarvoor ook een contract afsluiten bij Eni?
Zeker. U kunt deze informatie ingeven wanneer u uw verhuis meldt. Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.
Ik ben huisbaas/verhuurder en mijn huurder is verhuisd. Wat moet ik doen?
Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op het gratis nummer 0800 21 868. Eén van onze verhuisspecialisten helpt u graag verder.
Ik ben verhuisd en ontvang nog steeds facturen voor mijn oude woning. Wat moet ik doen?
Hebt u uw verhuis niet gemeld via My Eni? Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.
Ik verhuis naar een woning waar een andere leverancier energie levert, wat moet ik doen?
Dat heeft geen enkel belang. U meldt uw verhuis gewoon via My Eni en wij brengen alles in orde. Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.
Ik wil een nieuwe titularis voor een bestaand contract melden. Wat moet ik doen? (Bv relatiebreuk)
Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op het nummer 0800 21 868. Eén van onze specialisten helpt u graag verder.
Ik verhuis en er is nog geen nieuwe bewoner voor het adres dat ik verlaat. Wat moet ik doen?
Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij aan dat uw oude woning eerst nog even leeg zal staan. Dat volstaat. U kunt de meter ook laten verzegelen via de distributienetbeheerder, maar die rekent hiervoor wel een vergoeding aan.
Ik verhuis naar een woning waar ik tijdelijk weinig energie zal verbruiken (renovaties, nieuwbouw…). Houdt Eni daar rekening mee?
Jazeker. Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij aan dat uw nieuwe woning eerst nog even leeg zal staan.
Verandert mijn voorschotbedrag in mijn nieuwe woning?
Ja. Uw voorschotbedrag is berekend op basis van het historische verbruik van uw nieuwe woning. Wilt u het bedrag aanpassen? Ga naar de rubriek ‘Facturen’ in My Eni en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Hou er wel rekening mee dat een lager voorschot kan leiden tot een hogere jaarafrekening.Meter

Wie is de eigenaar van de meter?
Uw distributienetbeheerder is eigenaar van uw meter. Neem contact met hem op voor meer informatie
Wie is verantwoordelijk voor de meteropname en de verwerking van de gegevens?
Dat is de exclusieve bevoegdheid van uw distributienetbeheerder.
Mijn meter is verzegeld. Wat moet ik doen?
Sluit eerst een contract af met Eni, waarop u vermeldt dat de meters verzegeld zijn. Wij brengen uw distributienetbeheerder op de hoogte. Eén werkdag later kunt u met hem een afspraak maken om uw meters weer open te zetten.
Hoeveel kost een tweevoudige meter?
Tussen de 200 en 500 euro. U krijgt de exacte prijs voor de installatie van deze nieuwe meter van uw eigen distributienetbeheerder. U betaalt de kost dan ook rechtstreeks aan hem.
Wanneer is een tweevoudige meter nuttig?
Een tweevoudige meter is nuttig als u wilt profiteren van het dagtarief én het voordelige nachttarief.
Hoe kan ik mijn meter(s) verzegelen? Of mijn installatie(s) wijzigen?
Wilt u een andere meter? Of een zwaardere installatie? Neem dan contact op met uw distributienetbeheerder.
Er staat een budgetmeter in mijn nieuwe woning. Wat moet ik doen?
Contacteer onze klantendienst. We helpen u graag verder.
Kan ik mijn meterstanden aan Eni doorgeven?
Jazeker. In My Eni kunt u dit zowel bij de melding van uw verhuis als bij een eventuele aanpassing van uw voorschotbedrag.Wat kan in My Eni

Wat is My Eni?
My Eni is de online klantenzone van Eni. Via deze persoonlijke klantenzone beheert u moeiteloos al uw gegevens: voorschotbedrag aanpassen, gegevens nakijken, facturen opvolgen, overschakelen op elektronische facturatie, verhuis melden, enz.
Hoe kan ik mij registreren op My Eni?
Ga naar My Eni en kies ‘Nog geen login’ of ‘Registreren’. Houd uw klantnummer en activatiecode (de 5 laatste cijfers van uw EAN-code) bij de hand. U vindt deze gegevens op al uw facturen.
Kan ik mijn facturen via e-mail ontvangen?
Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Contactvoorkeuren’ bij Persoonsgegevens, klik op ‘Aanpassen’ en kies voor facturen ‘via e-mail’.
Kan ik mijn openstaande saldo terugvinden?
Jazeker. Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Facturen’.
Kan ik mijn voorschotbedrag zelf aanpassen?
Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Daar kiest u direct zelf een nieuw voorschotbedrag. U kunt ook eerst uw meterstand ingeven via My Bill Coach om op basis daarvan uw voorschotbedrag aan te passen.
Hoe kan ik mijn domiciliëring activeren?
Heel eenvoudig. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Persoonsgegevens’ en klik op ‘aanpassen’ bij de rubriek ‘Betaling’.
Hoe verander ik van tariefplan?
Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’.
Hoe kan ik mijn verhuisgegevens melden aan Eni?
Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.
Kan ik mijn betaaldatum zelf aanpassen?
Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ klik op de knop ‘Betaaldatum aanpassen’.
Kan ik mijn meterstanden aan Eni doorgeven?
Jazeker. In My Eni kunt u dit zowel bij de melding van uw verhuis als bij een eventuele aanpassing van uw voorschotbedrag.Paswoord voor My Eni aanpassen

Hoe kan ik mijn paswoord wijzigen?
Klik hier om uw paswoord te wijzigen. U moet ingelogd zijn op My Eni om uw paswoord te wijzigen.
Ik ben mijn paswoord vergeten. Hoe vind ik het terug?
Ga naar My Eni, klik op ‘Paswoord vergeten’ en vul uw e-mailadres in. We sturen u direct een nieuw paswoord.Gegevens in My Eni aanpassen

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
Klik hier. Uw aanpassingen zijn binnen de 4 dagen zichtbaar op de website.
Ik heb mijn gegevens aangepast. Waarom zie ik dat niet op My Eni?
Uw aanpassingen zijn geregistreerd. Binnen de 4 werkdagen kunt u ze raadplegen op de website.My Eni app gebruiken

Wat is de My Eni app?
De My Eni app is een applicatie voor uw smartphone of tablet. Deze applicatie is gratis en geeft u altijd en overal (op voorwaarde dat u online bent) directe toegang tot My Eni, de online klantenzone. Ze is bedoeld voor residentiële gebruikers en kmo’s.
Wat kan in de My Eni app?
 • Uw facturen en openstaande bedragen checken;
 • Uw meterstanden ingeven terwijl u naast uw meter staat en direct nagaan of uw voorschot nog overeenstemt met uw verbruik;
 • Uw maandelijks voorschotbedrag en uw betaalwijze aanpassen;
 • Uw accountgegevens bekijken en uw persoonlijke data wijzigen;
 • Snel een klacht of vraag ingeven.
 • Uw verhuis regelen of veranderen van tariefplan via de My Eni app is niet mogelijk. Dit geeft u best online in via uw pc.
Waar kan ik de My Eni app downloaden?
Download de My Eni app via Google Play of de Apple AppStore.
Hoe inloggen op de My Eni app?
Nog geen login? Registreren is zo gebeurd. Houd uw klantnummer en activatiecode (de 5 laatste cijfers van uw EAN-code) bij de hand. U vindt deze gegevens op al uw facturen.

Opgelet

Voor de best mogelijke gebruikerservaring raden we u aan deze website te bekijken in de meest recente versie van uw webbrowser.

Sluiten>