Home > Elektriciteit en Aardgas > eni relax 3 jaar

eni relax 3: elektriciteit of aardgas

Terug naar overzicht tariefplannen

3 jaar vaste prijs

De energiekost ligt 3 jaar vast. U niet. Ook al stijgen de energieprijzen, uw energiekost blijft vast. Uzelf verandert van tariefplan of gaat weg wanneer u wilt.

Tarief aangepast aan uw verbruik

Hoe hoger uw verbruik, hoe lager uw prijs per kWh. Zo heeft u altijd het juiste tarief dankzij de volumeschijven in uw energiekost.

100% groene stroom

De geleverde elektriciteit is 100% afkomstig uit zon, water en wind. 100% gegarandeerd door groencertificaten.

25% extra nachttarief elektriciteit

U krijgt 25% van uw dagverbruik elektriciteit aan nachttarief. Dit geldt voor tweevoudige meters. Hebt u een enkelvoudige meter? Dan krijgt u 1/6de van uw verbruik van die meter aan nachttarief.

Uitgebreide en persoonlijke service

Hebt u een probleem, vraag of klacht? We helpen u verder via telefoon, e-mail en online diensten. We streven naar een oplossing tegen de eerstvolgende werkdag.

Gratis en vlot overstappen

Wij regelen alles met uw huidige leverancier. U blijft de hele tijd energie krijgen. Aan uw installatie moet niets veranderen. U betaalt geen verbrekingsvergoeding. Overstappen is 100% gratis.

Uw prijs berekenen>

Prijs berekenen
Deze prijssimulatie is een concrete toepassing van de prijzen vermeld op de Eni-tariefkaart voor de producten eni relax 3 jaar, eni relax 1 jaar en eni link 1 jaar voor elektriciteit en gas die geldig zijn op de datum van de prijssimulatie. De weergegeven prijzen zijn BTW inclusief en houden voor particulieren rekening met 6% BTW voor elektriciteit en 21% BTW voor gas. Indien u op latere datum een energiecontract met Eni ondertekent, kan reeds een nieuwe tariefkaart van toepassing zijn. De prijzen van uw standaardleverancier zijn geschatte prijzen. Een berekening van deze prijzen kunt u vinden op de website van de bevoegde regulatoren (www.vreg.be, www.cwape.be of www.brugel.be) en desgevallend vergelijken met de Eni prijzen.
De resultaten van deze simulaties geven u een prijsindicatie waarvan de accuraatheid afhankelijk is van de juistheid van de door u verstrekte gegevens: uw geschat reëel verbruik als ook uw persoonlijke gegevens (woonplaats, aantal gezinsleden, etc.). Eni kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in deze indicatieve simulatie. De besparingen vermeld op deze pagina zijn eveneens louter indicatief en binden Eni in geen geval. Indien u een beschermde residentiële afnemer bent met bescheiden inkomen of in onzekere situatie (in de zin van artikel 20, §2, van de elektriciteitswet van 29 april 1999 en van artikel 15/10, §2, van de gaswet van 12 april 1965), heeft u recht op het specifieke sociaal tarief bepaald door de federale overheid.

Download hier de Eni-tariefkaart in PDF-formaat.

Tarieven voor eni relax 3 jaar en eni relax gas 3 jaar

Vul uw postcode in voor de exacte tarieven. Die variëren immers afhankelijk van waar u woont.

Tonen>

Uw prijs voor elektriciteit en aardgas bestaat uit 3 componenten.

1. Energiekost

Elektriciteit: eni relax 3 jaar


Extra voordeel voor eni relax 3 jaar
  • Bij een tweevoudige meter krijgt u 25% van uw dagverbruik aan nachttarief.
  • Bij een enkelvoudige meter krijgt u 1/6e (16,67%) van het verbruik van deze meter aan nachttarief.


Aardgas: eni relax gas 3 jaar2. Nettarieven

Deze zijn voor uw netbeheerder en dienen als vergoeding voor:
  • het gebruik van de distributie- en transportnetten voor elektriciteit
  • het gebruik van de distributienetten voor gas

De nettarieven zijn afhankelijk van uw netbeheerder (m.a.w. afhankelijk van waar u woont).3. Belastingen, heffingen en toeslagen (overheid)

Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd door de overheid.

Uw prijs berekenen>

Ik wil eni relax 3
meteen bestellen

elektriciteit: eni relax 3 jaar

aardgas: eni relax gas 3 jaar

Bestellen>

Extra kortingen

Lid van de Gezinsbond?
Dan krijgt u nog een extra korting.

Hulp nodig?

Wat gebeurt er als de prijs gaat dalen?

Wanneer de prijzen op de energiemarkt zouden gaan dalen blijft u in principe dezelfde prijs voor uw energiekost betalen. Het verleden heeft echter aangetoond dat een structurele daling van de energieprijzen niet aan de orde is geweest.

top

Wat houdt een vaste energiekost in?

Door slim aan te kopen op de energietermijnmarkten kan eni scherpe prijzen bedingen. Wij kopen voor u tegen een vaste prijs energie in op de termijnmarkt. Hierdoor betaalt u gedurende de looptijd van uw contract gegarandeerd dezelfde prijs voor uw energiekost. Stijgen de prijzen? Dan blijft uw energiekost vaststaan.

top

Wat bedoelt eni met een vaste/variabele prijs?

Een energieprijs bestaat uit verschillende onderdelen zoals de kost voor de energie (= energiekost), de distributie- en transportkosten, de wettelijke taksen, heffingen en toeslagen. Deze kunnen op regelmatige basis wijzigen en die schommelingen worden ook doorgerekend aan de klant. Hoe de prijs zal evolueren is vooraf niet duidelijk. Het is een beetje zoals een hypotheeklening met variabele rente: U start met een aantrekkelijk tarief, maar dat kan later veranderen.
Bij eni kunt u echter ook kiezen voor een vaste energiekost gedurende de volledige looptijd van uw contract. Prijsschommelingen in de energiekost worden u dan niet doorgerekend.

top

Wat betekent kW, kWh en kVA eigenlijk?

Hoeveel energie een bepaald elektrisch toestel per tijdseenheid verbruikt, wordt uitgedrukt in kW (kilowatt). Deze grootheid heet "vermogen". Een doorsnee haardroger heeft bijvoorbeeld een vermogen van 1000 W (watt), wat gelijk is aan één kW (kilowatt). kWh of kilowattuur is een eenheid die een hoeveelheid energie uitdrukt. Als u de haardroger uit het voorbeeld hierboven gedurende één uur laat werken op vol vermogen, heeft hij 1000 wattuur (of één kilowattuur) energie verbruikt. Laat u hem een half uurtje werken op vol vermogen, dan heeft hij een halve kilowattuur verbruikt. kVA of kilovoltampère is een eenheid die iets zegt over de grootte van een elektrische installatie of een toestel. Die grootte wordt in VA (voltampere) of kVA (kilovoltampere) uitgedrukt. In huishoudelijke toepassingen wordt het aantal kVA en het aantal kW bij benadering gelijk genomen. De meeste huishoudelijke aansluitingen zijn minder zwaar dan 10 kVA.

top

Wanneer krijg ik mijn eerste voorschotfactuur?

U krijgt u uw eerste (voorschot)factuur in principe binnen de maand na dat eni met de energielevering start.

top
Energiekost:
- abonnement:
- verbruik:
Nettarieven:
- distributie en transportkost:
- meterhuur, meter- en telbeheer:
Belastingen:
Promotie:
Totaal:
Bij verbruik
tussen
(kWh)
Jaarlijkse
vergoeding
(€/jaar)
Enkel-
voudige
meter(2)
(cent/ kWh)
Twee-
voudige
meter(2)
(cent/ kWh)
Exclusief
nacht-
meter(2)
(cent/ kWh)
dag nacht
Bij verbruik
tussen
(kWh)
Jaarlijkse
vergoeding (€/jaar)
Energiekost +
transportnettarieven
(cent/ kWh)

Opgelet

Voor de best mogelijke gebruikerservaring raden we u aan deze website te bekijken in de meest recente versie van uw webbrowser.

Sluiten>